Koniec roku, przynoszącego jubileusz 30-lecia spółki Rekord Systemy Informatyczne, zaowocował szeregiem prestiżowych wyróżnień dla bielskiej firmy. – To dla całej społeczności Rekordu duża satysfakcja i potwierdzenie niezmiennie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług – uważa prezes Janusz Szymura.
Obfite żniwo tegorocznych nagród dla Rekordu zainicjowane zostało już 9 października. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się wówczas uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Firma Roku 2019”, organizowana wspólnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu pod hasłem „Samorządy – Przedsiębiorcom”. Spółce Rekord SI przypadła w udziale najcenniejsza i najbardziej prestiżowa statuetka Złotego Dedala.
To w dowód uznania „za tworzenie pozytywnego wizerunku gospodarczego oraz promocję regionu”, co wpisuje się w nadrzędne założenia przyświecające konkursowi, a więc doceniania firm dynamicznie działających i pełniących wiodącą rolę w rozwoju regionalnym.
Kolejna z nagród to następstwo ogólnopolskiego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Rekord SI otrzymał na gali 22 listopada w Warszawie Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2019” oraz tytuł honorowy „Semper Fidelis”, czyli firmy zawsze wiernej zasadom fair play.
Wspomniany program, w którym już od ponad 20 lat, oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i stylu prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie jedynie wyników ekonomicznych czy jakości wyrobów, ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, pojmowanej jako odpowiednie zarządzanie relacjami z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową. Jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, funkcjonujący przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Bielski Rekord, oprócz aż dwudziestu Certyfikatów Jakości Biznesu, zdobył do tej pory cztery nagrody główne w programie, a prezes Janusza Szymura został wyróżniony zaszczytnym tytułem „Ambasador Fair Play w Biznesie”.
Również tegoroczny plebiscyt „Produkt roku 2019”, przeprowadzony przez magazyn „IT w administracji”, przyniósł sukces Rekordu. Za taki uznać należy III miejsce w kategorii „Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej” za system eRatusz, który umożliwia obywatelom i podmiotom gospodarczym korzystanie z elektronicznych usług publicznych i zasobów informacyjnych oferowanych przez urzędy administracji samorządowej.
Konkurs ten ma za zadanie wyróżniać i promować najlepsze produkty w branży IT, wykorzystywane w codziennej pracy w jednostkach sektora publicznego. Składa się z kilku etapów, a więc nominacji internautów, głosowania prenumeratorów i redakcji oraz ogłoszenia trzech zwycięzców z największą liczbą punktów w każdej z kategorii. W latach ubiegłych Rekord SI otrzymał nagrodę magazynu „IT w administracji” już kilkukrotnie, w 2016 i 2017 r. zdobywając najwyższe miejsce za swój sztandarowy pakiet Ratusz.

(M)


Janusz Szymura,
prezes Rekord SI:
To już kolejny rok, który kończymy w bardzo dobrych nastrojach. Spółka Rekord ponownie otrzymała wartościowe nagrody, co zwłaszcza w obchodzonym okresie jubileuszu 30-lecia funkcjonowania ma szczególne znaczenie. Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę usług w branży informatycznej, dostosowujemy ją do potrzeb i oczekiwań klientów, nie zapominając przy tym o przestrzeganiu przyjętej etyki biznesowej.
Wyjątkową wagę ma dla nas statuetka Złotego Dedala, będąca widocznym znakiem, że to, co robimy jest dostrzegalne i zarazem doceniane w najbliższym otoczeniu. Traktuję to jednocześnie w kategorii zobowiązania na przyszłość, aby nie stracić zapału i energii na drodze systematycznego rozwoju, a działania na rzecz lokalnej społeczności pozostawały wśród tych o kluczowym znaczeniu.