Kończą się prace remontowe na kilku drogach powiatowych. Na dokończenie przebudowy mostu w Międzyrzeczu Górnym trzeba będzie poczekać do grudnia.
Kończą się prace przy budowie odcinka ul. Kęckiej w Kozach od ronda w kierunku Kęt. To kolejny etap przebudowy tej drogi i poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych użytkowników ulicy. To dlatego, że powstał tam chodnik. Remont jest kolejnym etapem przebudowy tej drogi, w poprzednich latach były wykonywane odcinki pomiędzy rondami oraz w stronę Bielska-Białej. Podobnie wkrótce zostanie oficjalnie zakończony odcinek ul. Krakowskiej i Karpackiej na granicy Porąbki i Czańca. Jak przy innych tego typu projektach, i tu oprócz położenia nowej nawierzchni i wykonania odwodnień dla kanalizacji deszczowej, powstają wygodne i bezpieczne chodniki.
? Drogi remontowane są przy wsparciu pieniędzy pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Resztę kosztów pokrywamy z budżetu Powiatu Bielskiego oraz samorządów gminnych, które włączają się w projekt ? wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka.
Wkrótce rozpocznie się też drugi etap przebudowy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, na Huciskach do zatoki autobusowej. Pierwszy odcinek został wykonany wcześniej. Do końca września potrwa z kolei przebudowa drogi od Wapienicy do Międzyrzecza Górnego. Nieco dłużej, bo do grudnia, potrwają prace przy moście w Międzyrzeczu na drodze do Ligoty. Starosta Andrzej Płonka wyjaśnia, że most wymaga przebudowy skomplikowanej konstrukcji, prowadzącej po łuku drogi. Koszt prac wyniesie blisko 2 mln zł, zostanie pokryty z rezerwy budżetowej powiatu.
? Co ważne, stan dróg powiatowych z roku na rok się poprawia. Dzieje się tak również dlatego, że władze gmin włączają się w projekty modernizacji na swoim terenie, dzięki czemu łatwiej zebrać odpowiednią pulę pieniędzy, potrzebną do uruchomienia inwestycji ? dodaje Andrzej Płonka. (Łu)