Samym początkiem marca, wobec sprzyjających warunków pogodowych, rozpoczęła się przebudowa ulicy Kalwaria. To największa z tegorocznych inwestycji drogowych w Jaworzu.

Wykonanie odwodnienia drogi wraz z przebudową istniejących wylotów do cieków wodnych oraz przepustu rurowego pod drogą, wymiana podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz poszerzenie poboczy – to prace, które w głównej mierze wykonane zostaną na przestrzeni najbliższych miesięcy na odcinku długości blisko 1,1 km ul. Kalwarii.

Ulica ta należy do najbardziej stromych w Jaworzu, na dodatek jest wąska. Stąd też jej modernizacja była jedną z pilniejszych w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Zadanie tym bardziej przeznaczono do realizacji, gdyż Gmina Jaworze uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. To łącznie ponad 40 procent wartości inwestycji, opiewającej na ok. 1,7 mln zł. Reszta to środki wygospodarowane z gminnego budżetu.

Jak zauważa wójt Radosław Ostałkiewicz, Gmina starannie przygotowała się do tego, by przebieg samej inwestycji powodował możliwie najmniejsze uciążliwości. Na czas budowy wyłączono z ruchu parking przy fontannie solankowej przy ul. Wapienickiej, a jako alternatywę dla niego udostępniono teren pomiędzy amfiteatrem a stawem parkowym.

– Termin zakończenia tego zadania przypada już na wrzesień, więc najbliższe miesiące upłyną pod znakiem szeroko zakrojonych prac. Stąd mój apel o zrozumienie i cierpliwość, bo najistotniejszy będzie efekt finalny, a więc poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie naszej gminy – mówi wójt Jaworza. (MA)