Pierwsze obroty wierteł na działce w Grodźcu – to znak, że ruszyły poszukiwania źródeł geotermalnych. – Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli myśleć o wykorzystaniu gorących i być może leczniczych wód z głębi ziemi – mówi wójt Janusz Pierzyna.

W piątek 29 września świeżo postawione urządzenie wiertnicze o wysokości 36 metrów rozpoczęło pracę – odwiert do głębokości nawet 2 kilometrów. – Dla nas to historyczny moment. Jeśli nasze ustalenia się potwierdzą, to już w najbliższych tygodniach będziemy wiedzieć, czy w tym miejscu są zasoby ciepłej wody i o jakiej skali. Od tego będą zależeć dalsze plany co do zastosowania geotermii – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Przypomniał, że dzisiejsze prace to efekt długoletnich zabiegów, jakie podjął już pod koniec lat 90. ub.wieku. Wtedy zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu opracowanie dotyczące możliwości występowania wód geotermalnych na terenie gminy Jasienica. Zgodnie z nim, z dużym prawdopodobieństwem ciepłe źródła występują właśnie pod Grodźcem. W kolejnym etapie w 2004 r. wójt starał się zakupić działkę w Grodźcu o powierzchni 5,5 hektara od Instytutu Zootechniki, następnie rozpoczął najtrudniejszą część projektu – pozyskanie finansowania bardzo drogiego odwiertu. Środkiem do tego celu było utworzenie w 2018 r. Jasienickiego Kurortu Zamkowego i wpisanie go do ogólnopolskiej strategii rozwoju turystyki.

– Gratuluję wójtowi, że z taką determinacją zabiegał o ten odwiert. I cieszę się, że mogłem wesprzeć te starania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Środowiska, bo bogate złoża gorących wód walnie przyczynią się do rozwoju turystyki i branży rehabilitacyjnej, a tym samym rozwoju całego naszego regionu – mówił podczas uruchomienia odwiertu poseł Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Przygotowany projekt Gminy Jasienica umożliwił bowiem w 2021 r. złożenie wniosku o dofinansowanie z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako jedna z 15 gmin w skali całej Polski Jasienica uzyskała takie dofinansowanie w wysokości 14 866 786 zł. Po wyborze najpierw Inżyniera Kontraktu, a następnie na początku tego roku wykonawcy, firma Exalo Drilling S.A., przystąpiła do utworzenia utwardzonego placu budowy i postawienia urządzenia wiertniczego oraz całego zaplecza. Teraz ruszyły prace, które potrwają kilka najbliższych miesięcy.

Otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy wód termalnych „Jasienica GT-1” może sięgać do głębokości prawie 2 km. Wykonawca przewiduje, że już w najbliższych tygodniach będzie wiadomo, czy są gorące źródła. W kolejnych miesiącach zostaną przeprowadzone szczegółowe badania próbek i ich opis, niezbędne do sporządzenia dokładnej dokumentacji. Na jej podstawie będzie można wystąpić o koncesję na użytkowanie ciepłych źródeł.

– Jeśli nasze przypuszczenia się potwierdzą, powstanie kompleks rehabilitacyjny z odpowiednim zapleczem. Myślę, że będziemy mieli swój udział w inwestującej spółce, ale raczej mniejszościowy, bo na budowę będzie potrzeba co najmniej 500-600 mln zł, toteż tego zadania podejmie się najprawdopodobniej prywatny podmiot – mówi wójt. (UGJ)