W piątek 20 października przypadał Europejski Dzień Seniora, który także w gminie Bestwina był szczególny dzięki specjalnemu spotkaniu zorganizowanemu przez Klub Seniora w Janowicach.

Starsi mieszkańcy gminy uczcili swoje święto 21 października. Na uroczyste spotkanie w lokalu Koła Gospodyń Wiejskich zaprosili m.in. sekretarza gminy Arkadiusza Maja, reprezentującego wójta Artura Beniowskiego, przewodniczącą KGW Krystynę Norymberczyk, sołtysa Janowic Stanisława Nycza, prezesa OSP Grzegorza Damka oraz radnego powiatowego Jana Stanclika. Goście wręczyli przy tej okazji upominki, wygłaszając jednocześnie przemówienia gratulacyjne. Przewodnicząca Klubu Stefania Famułka w towarzystwie sekretarza gminy obdarowali jubilatów kwiatami, a wszyscy przy akompaniamencie akordeonu wykonali wesołe przyśpiewki 

Przypomniano, że Klub Seniora w Janowicach działa prężnie. Tylko w tym roku zorganizował jednodniową wycieczkę na Słowację, spotkanie noworoczne, uczestniczył także w imprezach gminnych oraz obchodach świąt państwowych i kościelnych, dobrze wykorzystując przyznaną dotację z Urzędu Gminy na realizację zadań statutowych. Obserwując zapał seniorów w trakcie ich święta można wyczekiwać kolejnych aktywności, z których korzystać będzie gminna społeczność. (R)