Inwestycje w gminie Bestwina w sierpniu są realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Jak co roku lato to czas na realizację budowlanych etapów inwestycji. Na terenach rekreacyjnych w Kaniowie odmalowano istniejącą estradę, w tym miejscu bowiem zaplanowano występy tegorocznego Święta Karpia Polskiego i innych imprez plenerowych. Ale zaplanowano również poważniejsze zadania. – Zdążyliśmy z rozstrzygnięciem przetargów, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do wykonania zadań – mówi wójt Artur Beniowski.

Z zaplanowanych na ten rok prac drogowych postępują roboty przy przebudowie chodnika wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie. Rozpoczęła się również modernizacja ul. Sportowej w Bestwince, włączając w to także wybudowanie chodników, jak też ciągu ul. św. Sebastiana w tej miejscowości z rozbiórką starego mostu i budową nowego, a także przebudową dojazdów.

Warto wspomnieć o innej inwestycji w tym rejonie gminy, związanej z poprawą infrastruktury. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Floriana i ul. św. Sebastiana w Bestwince oraz w Bestwinie w rejonie ul. Gospodarskiej. Rozstrzygnięcie odbędzie się we wrześniu.

Inną ważną dla społeczności Bestwinki inwestycją będzie termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, obejmująca wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian, remont dachu. Kwota zadania wyłoniona w ramach przetargu to 960 246,71 zł, termin finalizacji wyznaczono na 17 grudnia.

– Do najważniejszych inwestycji w tym roku zaliczam budowę nowej sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach. Widać, że tempo prac nie słabnie, trwają prace murarskie – wyjaśnia wójt. Przypomnijmy, długo wyczekiwana inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 mln zł z rządowego Polskiego Ładu, kolejne 2 mln zł Gmina Bestwina dołożyła z własnego budżetu. Sala będzie gotowa w połowie przyszłego roku.

Wójt Artur Beniowski wskazuje, że przygotowywane są kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową. Gmina otrzymała promesę w wysokości 2,744 mln zł z rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie odbudowy ul. Granicznej w Bestwinie i Janowicach. Inną promesą są pieniądze na odbudowę ul. Mirowskiej w Kaniowie wraz z poboczami i odwodnieniem o wartości kosztorysowej 2,7 mln zł i dofinansowaniu w wysokości 2,565 mln zł.

W sierpniu z kolei wójt Beniowski podpisał umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie budowy oświetlenia systemowych przejść dla pieszych, czyli doświetlenia pasów w newralgicznych miejscach gminy: w Bestwinie przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Bialską, przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Okrężną oraz w Janowicach przy ul. Janowickiej obok nr 30. Pieniądze, łącznie 42 506,34 zł, pochodzą z Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego i stanowią połowę kosztów. Warto dodać, że w ramach trwającej przebudowy chodnika na ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Godynia powstanie kolejne doświetlone przejście dla pieszych. (SL,R)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Po zaplanowaniu prac na ten rok mieliśmy obawy, gdy wybuchła wojna, a inflacja sięgała kolejnych wysokich poziomów, czy uda nam się je zrealizować. Zależy nam na inwestycjach, bo wiele z nich dotyczy infrastruktury, która pozwala na rozwój naszych miejscowości, tworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, ale są też ważne dla codziennego życia mieszkańców.

Dlatego cieszę się, że nasze plany stopniowo udaje się realizować. Pozyskujemy spore środki ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu pieniądze z własnych wpływów możemy przeznaczać na kolejne projekty. Plany obejmują rozwój w całym zakresie samorządowej działalności i wszystkie części gminy. Dzięki temu korzystnie zmieniają się wszystkie miejscowości.