Nowoczesne urządzenia, monitorujące zanieczyszczenia emitowane do powietrza atmosferycznego, zamontowane zostały w różnych częściach Bielska-Białej.
W przestrzeni miasta pojawiło się kilkanaście sztuk specjalnych ekosłupków, a kolejne montowane będą już w trakcie sezonu grzewczego. Służą one do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED. Słupek taki przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza na podstawie bieżących, możliwych do zdefiniowania pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10, jak również innych zanieczyszczeń, jak m.in. dwutlenek siarki czy ozon. Urządzenie wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe, oparte o mikrokontrolery i aplikacje mobilne, w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w technice sensorowej.
Ekosłupki z poszczególnych lokalizacji na terenie miasta podłączone będą do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w celu przesyłania szczegółowych danych pomiarowych do głównego centrum zarządzania, gdzie poprzez dedykowaną aplikację informacje mogą być na bieżąco wyświetlane, gromadzone, jak i wykorzystane do analizy zanieczyszczeń na wybranym obszarze miasta. Odpowiednie służby miejskie uzyskają dostęp do danych pomiarowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co pozwoli na odczyty w trybie rzeczywistym, a co za tym idzie skuteczne reagowanie na zanieczyszczanie środowiska poprzez szybszą eliminację ich źródeł. Urządzenia posiadają na obudowie kod QR, który po zeskanowaniu telefonem komórkowym kieruje do aplikacji mobilnej. Za jej pomocą każdy użytkownik może odczytywać aktualne dane pomiarowe.
Nowością są także czujniki, których zadaniem jest pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych jakości powietrza. Sensory, a łącznie zamontowano ich 10 na budynkach bielskich szkół i przedszkoli, wskazują m.in. temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Firma dostarczająca te urządzenia planuje, by w niedalekiej przyszłości poprzez specjalną platformę internetową, możliwe było na bieżąco odczytywanie informacji.

(M)