Jak co roku, w sobotę 2 września NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Solidarności”. Tym razem będziemy wędrować na Przegibek w Beskidzie Żywieckim.

Najkrótszy szlak prowadzi tam z Rycerki, ale są też bardziej ambitne warianty. Przy schronisku na Przegibku spotkamy się o godzinie 12.00 i rozpoczniemy mszą św. dla związkowców i ich rodzin. Po mszy będzie można zjeść obiad, a rajd zakończymy quizem dotyczącym miejsca naszej wspinaczki.

Najliczniej reprezentowanej podczas rajdu organizacji związkowej Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ufundowała specjalny puchar. Natomiast Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” przyzna puchar osobie, która zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie wiedzy turystycznej. Ponadto każdy uczestnik otrzyma specjalną odznakę rajdową. Do 25 sierpnia zbieramy wpłaty wpisowe na rajd.

Szczegółowe informacje u przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” lub w Zarządzie Regionu Podbeskidzie.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia