W Lasku Wilkowickim pod Bielskiem od niedawna można pospacerować wzdłuż ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Klubu „Gaja”.
Choć stosunkowo niewielki Lasek Wilkowicki na terenie Nadleśnictwa Bielsko stanowi cenne siedlisko przyrodnicze, w szczególności las łęgowy. Ze względu na występowanie chronionych gatunków roślin odgrywa duże znaczenie na mapie wartościowych terenów przyrodniczych. Ekologiczny Klub „Gaja” na jego terenie zrealizował projekt ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Wzdłuż trasy wyznaczono 10 przystanków, oznaczonych w terenie kamiennymi słupkami z numerem. Przy ścieżce ustawione są tablice informacyjne oraz pomost do obserwacji płazów. Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną opracował biolog prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który podczas otwarcia ścieżki opowiadał o bogactwie tych lasów.
Ścieżka ukierunkowana jest na ukazanie zróżnicowania florystycznego podgórskich zbiorowisk roślinnych, a spacerowicze mogą poznać różne typy siedliskowe lasów. Las łęgowy na rozlewiskach nad potokiem Mesznianka okazał się siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu wręcz europejskim, gdzie rosną rośliny chronione, m.in. ciemiężyca zielona, goryczka trojeściowa, czy pióropusznik strusi. Na wyróżnienie zasługuje rzadko spotykane liczydło górskie. Lasek jest także miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów i siedliskiem gatunków chronionych roślin.
Ścieżka zwraca także uwagę na zagrożenia wynikające z antropopresji i inwazji obcych gatunków roślin. To zaskakujące, ale w Lasku Wilkowickim zadomowiły się organizmy, które pochodzą z bardzo dalekich stron. Największym zagrożeniem dla tych terenów jest rdestowiec ostrokończysty, który w bardzo szybkim czasie zajmuje nowe miejsca i przyczynia się do wyginięcia rodzimych gatunków roślin.
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Do Lasku i Relaksowej w Wilkowicach, a kończy na południowo-wschodnim skraju lasu przy ulicy Do Boru. Całkowita długość ścieżki wynosi około 1 km. Ścieżka powstała przy wsparciu Nadleśnictwa Bielsko oraz Gminy Wilkowice w ramach Inicjatywy obywatelskiej „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim jako jednej z 23. lokalnych inicjatyw „Zaadoptuj rzekę”, realizowanych na terenie całej Polski przez Klub „Gaja”.

(R)