Spółdzielnia Socjalna ?Kino Marzenie? w Kozach rozpoczęła realizację nowych usług. Bezpośrednio objęci są nimi mieszkańcy gminy.
Końcem ub.roku koziańska Spółdzielnia zrealizowała projekt pod nazwą ?Kino Marzenie?, którego celem był wzrost aktywności osób starszych oraz zachęta do działania skierowana do młodzieży. W ramach międzypokoleniowej integracji powstał film, który odnosi się do historii i wydarzeń w Kozach, widzianych oczami mieszkańców gminy.
Spółdzielnia Socjalna ?Kino Marzenie? z myślą o mieszkańcach cały czas rozwija zakres swojej działalności. Prócz usług związanych z transportem do 3,5 tony i wynajmem sprzętu nagłośnieniowego, od kwietnia bieżącego roku rozpoczęła realizację usług ogrodniczo-porządkowych. W tym celu zakupiony został nowoczesny, profesjonalny sprzęt ogrodniczy: kosiarka, traktorek, kosiarka ręczna, kosy spalinowe, sekatory spalinowe.
Spółdzielnia oferuje koszenie trawników oraz nieużytków, jej pracownicy wykonują ponadto przycinanie krzewów, drzew, a także usługi porządkowe, zarówno ogrodnicze, przydomowe, jak i na cmentarzach. ? Mamy nadzieję, iż oferta przyciągnie nie tylko mieszkańców gminy Kozy i okolic, ale również przedsiębiorców, dbających o wygląd swoich posesji ? mówi Tomasz Czubek, prezes koziańskiej Spółdzielni.
Zaznacza, iż dodatkowym pozytywnym aspektem działalności jest zatrudnianie osób bezrobotnych, często znajdujących się w niełatwej sytuacji życiowej. Działanie placówki obecnie obejmuje także edukację ekologiczną, prowadzoną wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ma to związek z funkcjonowaniem w szkołach tzw. ścieżek edukacyjnych.
Spółdzielnia rozpoczęła również współpracę z Laboratorium Fotowoltaicznym Polskiej Akademii Nauk, której siedziba znajduje się w Kozach. ? Ukierunkowaliśmy się na energię odnawialną, w tym energię słońca, wiatru i wody. Zakupiliśmy nowoczesne pomoce dydaktyczne, jak zestawy do zajęć warsztatowych. Posiadamy zestaw instalacji fotowoltaicznej, dołączaną do sieci mikroelektrownię o mocy 1500 wat oraz mniejsze systemy autonomiczne ? tłumaczy Czubek. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży powinny cieszyć się natomiast auta z napędem wodorowym, których działanie możliwe jest wskutek wpływu promieni słonecznych.
? Otrzymaliśmy już wstępne zapewnienie objęcia patronatem Pracowni Energii Odnawialnej przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk ? Laboratorium Fotowoltaicznego w Kozach. Wytwarzaniem prądu elektrycznego z energii słonecznej mogą zainteresować się także dorośli mieszkańcy Kóz, których zapraszamy na warsztaty ekologiczne ? podkreśla prezes Spółdzielni ?Kino Marzenie?.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 795-757-580 oraz na stronie internetowej www.kinomarzenie.kozy.pl. (Man)