Ryszard Milli został kolejnym laureatem Srebrnej Cieszynianki z gminy Jaworze. Wyróżnienie to forma nagrody dla osób szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz swoich lokalnych społeczności.

W narodowe święto 11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku jednogłośną decyzją Rady Gminy Jaworze, a na wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, Srebrną Cieszyniankę oderbał Ryszard Milli. W imieniu władz samorządowych gminy statuetkę podczas wydarzenia wręczyli wójt Radosław Ostałkiewicz oraz przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek. – To kolejna osoba, o której śmiało można powiedzieć, że dzięki niej życie kulturalne w Jaworzu rozkwita, a piękno muzyki sakralnej wychodzi poza mury kościoła i ma szansę dotrzeć nie tylko do mieszkańców, ale i do turystów odwiedzających naszą gminę – przyznaje wójt Ostałkiewicz.

Ryszard Milli urodził się 6 kwietnia 1952 r. w Cieszynie. Należy do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, w której jest wiceprezesem tamtejszej Rady Parafialnej oraz kuratorem, a także członkiem Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Od ponad 50 lat członek Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu, a w latach 1994-2015 jego prezes i inicjator Koncertów Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, które odbywają się co roku w amfiteatrze w Jaworzu.

Prowadził także w ostatnich latach wiele koncertów na rzecz lokalnego środowiska, w tym m.in. występy dla pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego czy też dla rekonwalescentów Domu Seniora „Storczyk”, a także niezliczone biesiady gminne. Jako społecznik od 2015 r. Ryszard Milli pełni funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Jaworzu. W tym roku także sprawował zaszczytną rolę gospodarza jaworzańskich dożynek.

W społeczności lokalnej gminy Jaworze ceniony i szanowany. Zachwyca nie tylko pięknym głosem, ale i wyjątkową osobowością oraz charyzmą. Dzięki swojemu podejściu i zaangażowaniu wydarzenia, w których bierze aktywny udział cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem. (M)