Rozstrzygnięta została szósta edycja konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego.

Organizujący konkurs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował, że tym razem napłynęło łącznie 206 zgłoszeń, z których jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. – Wszystkie prace oceniano pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu.

Wśród wyróżnionych placówek nie zabrakło tych z Ziemi Bielskiej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. I tak kwotę po 7,5 tys. zł uzyskały Szkoła Podstawowa nr 9 w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na „Laboratorium barw i światła” oraz Szkoła Podstawowa w Glince w gminie Ujsoły, gdzie powstanie „Hydro-pracownia”. Podobnej wielkości środki zdobyły Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce w gminie Istebna (projekt „Przystanek Głuszec”) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach w gminie Skoczów („Eko+Logika”).

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przyjęto jednocześnie, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie te placówki, które nie otrzymały go w poprzednich edycjach. Cel nadrzędny konkursu stanowi niezmiennie utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Tegoroczny budżet dla szkół w ramach wspomnianej inicjatywy wyniósł 320 tys. zł. Natomiast od 2015 roku, gdy odbyły się pierwsze edycje konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona Pracownia”, dzięki dotacjom z WFOŚiGW w Katowicach powstało już 250 pracowni za łączną kwotę ponad 8,5 mln zł. (M)