Użytkownicy smartfonów mogą ściągnąć kolejną darmową aplikację, pozwalającą zapoznać się z aktualnym stanem powietrza i jego jakością w najbliższej okolicy.
Aplikację „Jakość powietrza w Polsce” przygotowano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, można ją bezpłatnie pobrać w sklepie Google Play, App Store i Windows Store, a więc dla każdego z najpopularniejszych systemów operacyjnych telefonów komórkowych. Prezentuje ona dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych, działających w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).
Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu – sześciostopniowej skali od stanu bardzo dobrego do bardzo złego. Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów. Przy dostępie do Internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji. Aplikacja wysyła również powiadomienia push w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń oraz przy okazji publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.

(R)