Starosta bielski Andrzej Płonka został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej.

Uroczystość odbyła się podczas okolicznościowego posiedzenia bielskiej Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu. Spotkanie poświęcone było m.in. 30-leciu powstania samorządu gospodarczego na Podbeskidziu oraz wkładowi samorządu terytorialnego w rozwój aglomeracji bielskiej na południu województwa śląskiego.

Jak przyznał Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Złote Honorowe Odznaki przyznawane są rzadko, a jest to docenienie autentycznego i znaczącego wkładu we wzmocnienie potencjału przedsiębiorców. Odznaka przyznawana jest na wniosek lokalnych struktur izby gospodarczej, w tym wypadku bielskiej Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu. – Tylko lokalnie przedsiębiorcy są w stanie ocenić wartość pomocy od samorządów. Firmy w biznesie muszą radzić sobie same, ale czasami ważny jest dla nich przychylny klimat i nieprzeszkadzanie – mówi Janusz Targosz, prezes bielskiej Izby.

Wśród wyjątkowych osiągnięć starosty Andrzeja Płonki, ważnych dla regionalnego środowiska przedsiębiorczości, Janusz Targosz wymienił utworzenie Komunikacji Beskidzkiej na bazie PKS-u, stworzenie na pokopalnianym pograniczu Czechowic-Dziedzic i Kaniowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego, a także zaangażowany patronat nad organizacją konkursu Firma Roku, pod hasłem „Samorządy Przedsiębiorcom”, promującego najlepsze firmy z naszego regionu. Dostrzeżono również determinację starosty Andrzeja Płonki na ogólnopolskim forum Związku Powiatów Polskich, którego od dwóch i pół roku jest prezesem. (MF)

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Bardzo sobie cenię to wyróżnienie. Tym bardziej, że, jak wyjaśnili przedsiębiorcy, nie tak łatwo je otrzymać, przyznają je za rzeczywisty wkład w tworzenie przychylnych warunków dla działalności gospodarczej. Samorządy w tym zakresie nie mają aż tak wiele instrumentów, ale rzeczywiście, w naszym regionie od początku istnienia samorządów, także powiatowego, zawsze staraliśmy się szukać takich rozwiązań i możliwości, które przyczyniają się do rozwoju całej Ziemi Bielskiej. Jednym z najważniejszych elementów tej układanki rozwoju zawsze pozostaną przedsiębiorcy, bo to oni tworzą miejsca pracy dla mieszkańców regionu i przysparzają podatków.

Dobrymi rozwojowymi pomysłami, które udało się zrealizować na naszym terenie, były przywołane wcześniej park lotniczy oraz lotnicze centrum badawcze, na co dzień sąsiadujące ze sobą. W dużej mierze na wniosek środowiska przedsiębiorców i z dużym udziałem naszego samorządu na terenach całkowicie zdegradowanych powstał taki modelowy wręcz zagospodarowany obszar. To przykład, że współpraca samorządów i przedsiębiorców może służyć całemu regionowi.

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego