W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Bestwinie oficjalnie podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kaniów.

– Podłączenie do sieci znacznie ułatwi życie mieszkańcom kolejnego rejonu naszej gminy, a dodatkowo stanowić będzie pewniejszy sposób ochrony środowiska i ujęcia wody niż przydomowe oczyszczalnie czy szamba – mówi Artur Beniowski, wójt gminy Bestwina.

Na przeprowadzenie inwestycji w systemie „zaprojektuj-wybuduj” Gmina Bestwina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4,5 mln zł. Pozostałe środki zabezpieczono z gminnego budżetu, całość zadania wyniesie bowiem 6 mln zł.

Nowy fragment kanalizacji obejmie teren Kaniowa w rejonie ujęcia wody pitnej dla całego sołectwa. Znajdują się tu liczne stawy i akweny powstałe po wyrobiskach ze znanym Gminnym Ośrodkiem Rekreacji i Sportów Wodnych na czele. Po wykonaniu zadania, dotyczącego około 60 gospodarstw, ponad połowa sołectwa Kaniów będzie już skanalizowana. Przypomnieć należy w tym kontekście, że sąsiednia Bestwinka kanalizacją objęta jest w całości, Bestwina, a więc największa miejscowość gminy, w około połowie, a Janowice na kanalizację czekają. Czynione są zarazem starania, aby środki na dalszy rozwój sieci pozyskać ze źródeł zewnętrznych. (RA)