W okresie wakacyjnym troje absolwentów Gimnazjum w Jaworzu odbędzie staż w jednym z referatów tutejszego Urzędu Gminy. A na najzdolniejszych uczniów wszystkich szkół czekać będą stypendia.
Zaangażowanie młodych mieszkańców Jaworza w życie gminy to jedno z istotnych zadań, które wójt Radosław Ostałkiewicz zaplanował w nieco dłuższej perspektywie czasowej. ? Chcę zaktywizować młodzież do tego, by bardziej utożsamiała się ze swoją gminą. Uważam, że samorząd powinien otwierać się na mieszkańców, bo to ważne w kreowaniu kierunków rozwoju naszej społeczności ? tłumaczy wójt Jaworza.
Wójt Ostałkiewicz odbył w połowie maja spotkanie z młodymi przedstawicielami jaworzańskich szkół. Uczniom przedstawił m.in. pomysł zorganizowania stażów dla trójki absolwentów Gimnazjum, którzy ukończyli 16. rok życia. Osoby, które w okresie wakacyjnym na około 3-4 tygodnie trafią do Urzędu Gminy w Jaworzu, przejdą przez konkurs. Konieczne będzie zdanie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie oraz historii, gimnazjaliści napiszą także samodzielnie list motywacyjny oraz CV. Decyzje o wyborze stażystów zapadną po rozmowach kwalifikacyjnych. ? Każda z trzech osób skierowanych na staż będzie mogła wybrać sobie referat, w którym zdobędzie pierwsze szlify zawodowe ? zauważa wójt gminy.
Kolejną z inicjatyw wójta gminy, skierowaną do młodych mieszkańców Jaworza, ma być wprowadzenie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów. Planuje po raz pierwszy wprowadzenie ich od następnego roku szkolnego, w przypadku pozytywnej decyzji Rady Gminy. ? Nie będą to duże kwoty, a bardziej forma motywacji, że warto przynależeć do wąskiego grona wyróżniających się młodych jaworzan ? mówi Ostałkiewicz. Zarówno ze Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum oraz Liceum wyłonionych zostanie łącznie około 20 uczniów, którzy szczególnie dobre wyniki osiągnęli na niwie edukacji, kultury i sportu. Takie osoby właśnie zostały w Jaworzu uhonorowane przez wójta podczas uroczystego spotkania.