Po rozstrzygniętym przetargu w lipcu rozpoczęła się przebudowa ulicy Sportowej w Bestwince. – To jedna z największych inwestycji drogowych w naszej gminie w ostatnich latach – przyznaje wójt Artur Beniowski.

Ulica Sportowa ma znaczenie niemalże strategiczne. Z jednej strony łączy dwie części gminy, stanowiąc zarazem tranzyt w kierunku Dankowic, z drugiej jest drogą dojazdową dla mieszkańców do kluczowych miejsc użyteczności publicznej na terenie Bestwinki. Wójt Artur Beniowski czynił więc starania, by pozyskać dofinansowanie na realizację przebudowy, co też przyniosło skutek. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznana została Gminie Bestwina kwota 2 779 413 zł, która uzupełniona o znaczący wkład własny pozwoli zamknąć zadanie na poziomie 6,8 mln zł.

Prace prowadzone będą do września 2023 r. i obejmą szeroki zakres. Zaplanowano przede wszystkim kompleksową przebudowę całego ciągu ul. Sportowej, a więc od skrzyżowania z ul. Dworkową do skrzyżowania z ul. św. Floriana. Budowie podlegał będzie w tym rejonie chodnik dla pieszych, oświetlone zostaną przejścia, dodatkowo wykonana będzie niezbędna infrastruktura towarzysząca.

Wójt Artur Beniowski dodaje, że najistotniejsze znaczenie w przypadku tej inwestycji przypisać należy poprawie bezpieczeństwa. – W tej części Bestwinki panuje spory ruch nie tylko samochodowy, ale i pieszy. Droga była już mocno zniszczona, nie gwarantowała przez to bezpieczeństwa na takim poziomie, jakiego powinniśmy oczekiwać. Dobrze, że na przestrzeni nadchodzących miesięcy ten stan rzeczy się zmieni – mówi wójt gminy. (MA)