Wspomnienie wakacji. Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy im. hm. Stanisława Szymańskiego jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez harcerzy. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odwiedzili ostatni turnus wypoczywających harcerzy, aby porozmawiać z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

Strażacy w okresie wakacji szczególną uwagę skierowali na te formy wypoczynku, które narażone są na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, m.in. obozy harcerskie. Toteż zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” strażacy wizytują obozy harcerskie.

Dla bielskich strażaków sprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie powiatu bielskiego jest traktowana priorytetowo. W trakcie wizytacji prowadzone są rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za organizację wypoczynku i uwrażliwiające uczestników obozu na wystąpienia możliwych niebezpieczeństw. (PP)