Obchody Święta Niepodległości w Jaworzu zgromadziły liczną społeczność, manifestującą swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Uroczystości w czwartek 11 listopada tradycyjnie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele Opatrzności Bożej. Tuż po niej reprezentacje władz samorządowych gminy Jaworze, placówek oświatowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych i społecznych, a także sami mieszkańcy udali się pod jaworzańskie pomniki, by złożyć wiązanki kwiatów.

Wszystkim uczestniczącym w obchodach 103. rocznicy odzyskania Niepodległości towarzyszyły tego dnia radosne nastroje. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Glorieta. – To święto, które łączy nas Polaków w jeden naród. Starajmy się jak najlepiej zagospodarować wolność, pamiętając, że jest najwyższym dobrem, które stanowi klucz do wszystkiego. Niech pamięć o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowiąc fundament patriotyzmu. Świadomi ceny wolności Ojczyzny, pamiętajmy o naszych powinnościach wobec niej – mówił wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Nie były to jedyne akcenty odnoszące się do patriotycznego świętowania w Jaworzu. Dokładnie o godzinie 11:11 w przededniu Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Wykonania podjęli się uczniowie w poszczególnych salach lekcyjnych, także najmłodsi podopieczni szkoły, którzy już zaznajomili się ze słowami hymnu. (M)