Biegowi Niepodległości i konkursowi recytatorskiemu poezji patriotycznej towarzyszyły tu oficjalne obchody Święta Niepodległości.
Władze gminy z wójtem Krzysztofem Fiałkowskim oraz przedstawiciele miejscowych stowarzyszeń i organizacji złożyli kwiaty pod tablicami pamięci ofiar wojen i systemów totalitarnych, wmurowanymi w ścianę kościoła Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Z kolei biegowe zmagania w Kozach na uczczenie święta odzyskania niepodległości rozpoczęły się na placu ks. Karola Kochaja. Uczestnicy pokonali następnie 1,5-kilometrową trasę ulicami: Cmentarną, Topolową, Młyńską i Kościelną. Spośród 300 biegaczy, nie tylko z gminy Kozy, ale i okolicznych miejscowości, najlepszymi okazali się Mikołaj Ciurla w kategorii open oraz Zuzanna Puchałka wśród kobiet. Rywalizację 6. Biegu Niepodległości przeprowadzono w siedmiu grupach wiekowych, począwszy od najmłodszych uczniów. Wszystkim zapewniono poczęstunek i okolicznościowe pakiety. Medale czołowym trójkom w każdej z kategorii wręczył uroczyście wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski. (RAF)
W tym roku w Kozach przeprowadzono też 20. edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W Pałacu Czeczów swoje wiersze przedstawiło łącznie 30 uczniów, dowodząc, iż tematyka patriotyczna odgrywa w młodym pokoleniu Kóz ciągle istotną rolę. Jury, z przewodniczącą Haliną Kubisz-Mułą na czele, zwycięzców jubileuszowej odsłony konkursu wskazało w pięciu kategoriach wiekowych. W ten sposób nagrodzeni zostali: Marcin Adamski, Agata Goliasz, Anna Polańska, Arletta Klęka i Kamila Susek. (R)

 

11 Listopada Kozy intKażdy z biegaczy, biorących udział w koziańskich zawodach, otrzymał okolicznościową koszulkę.
Foto: arch. UG Kozy