W gronie polskich świętych, których wizerunki widnieją na Jasnej Górze, znajduje się już pochodzący z Wilamowic św. arcybiskup Józef Bilczewski. Uroczystość z tym związana odbyła się w październiku w obecności licznej grupy mieszkańców Wilamowic.
Do Częstochowy na Jasną Górę udało się 10 października około 200 wilamowian. Swoją obecnością chcieli wyrazić wielką wdzięczność, a zarazem pamięć o własnym krajanie św. arcybiskupie Józefie Bilczewskim. Wraz z pielgrzymami na Jasną Górę dotarły poczty sztandarowe górników oraz strażaków, jak również szkoły podstawowej, której patronem jest święty z Wilamowic. Wszystko po to, by w szczególnej atmosferze uczcić uroczystość poświęcenia wizerunku arcybiskupa Bilczewskiego.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz kardynał Marian Jaworski. Z kolei długoletni ks. prałat parafii w Wilamowicach Michał Boguta podkreślił podczas doniosłego wydarzenia, jak wyjątkowe jest to, że święty, który tak bardzo ukochał Matkę Najświętszą, znalazł się przy jej boku. Przy akompaniamencie orkiestry dętej z Wilamowic, już po odprawionej mszy, wierni przeszli do Wieczernika. To tu w jednym z krużganków nastąpiło poświęcenie wizerunku św. abp. Józefa Bilczewskiego. Młodzież szkolna przygotowała krótki występ artystyczny, który pozwolił przybliżyć wszystkim zgromadzonym postać wybitnego wilamowianina. Przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, na czele z burmistrzem Wilamowic Marianem Trelą i starostą bielskim Andrzejem Płonką, złożyli kwiaty przy poświęconym motywie graficznym z wizerunkiem świętego. Część pielgrzymów pozostała również na Apelu Jasnogórskim, dziękując za obecność swojego rodaka na Jasnej Górze.
? To bardzo ważna postać dla naszej społeczności, w dużym stopniu integrująca ją. Arcybiskup Józef Bilczewski jest patronem miasta, a w przeszłości wiele przecież dla niego zrobił. Znany jest nie tylko w regionie i kraju, ale także zagranicą. Stała obecność w tak szczególnym miejscu, jak Jasna Góra, to dowód uznania jego zasług dla Wilamowic ? mówi burmistrz Marian Trela. (RAF)