A dokładniej „Szlak Koziańskich Ciekawostek”, bo taki właśnie projekt transgraniczny zrealizowany na terenie gminy Kozy pozwala na przybliżanie jej najbardziej atrakcyjnych miejsc.

Projekt zrodził się z chęci zaprezentowania mieszkańcom Kóz i turystom odwiedzającym gminę walorów historycznych, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu pogranicza Polski oraz Słowacji. Na terenie Kóz, w okolicy przeszło 50 zabytkowych obiektów, wykonane zostały tabliczki z krótką informacją historyczną. Na bazie tych właśnie punktów wydano folder i przewodnik, stanowiący kompendium wiedzy na temat miejscowości, obiektów zabytkowych oraz miejsc szczególnie wartych zobaczenia.

Atrakcje turystyczne zostały umieszczone na mapie, co pomoże każdemu odwiedzającemu gminę w sprawnym dotarciu do celu. Uzupełnieniem projektu jest strona internetowa, wzbogacona o liczne fotografie i rozwinięcie „ciekawostek” z tablic terenowych. Wszystkie materiały zostały przygotowane nie tylko w języku polskim, bo i również angielskim oraz słowackim, aby nawet zagraniczny turysta bez problemu odwiedził interesującą go lokalizację.

Opracowany szlak obejmuje zarówno miejsca doskonale znane i dziś wyróżniające Kozy, jak Pałac Czeczów z Parkiem Dworskim i budynkami w nim umiejscowionymi czy kamieniołom wraz z jego bliskim otoczeniem, ale także te, które nawet nie wszyscy kozianie kojarzą. To choćby działające tu wiele lat temu młyny, karczmy czy wreszcie rodzinne zabudowania mające swoją interesującą historię. Poza tym znalazły się w nim m.in. placówki oświatowe, miejsca sakralne czy obiekty kolejowe.

„Szlak Koziańskich Ciekawostek”, przygotowywany przy współpracy z Euroregionem Beskidy i partnerską dla Kóz Gminą Mosovce na Słowacji, współfinansowany został w ramach mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. (R)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Kozy mają swój niezaprzeczalny urok i wyjątkowy charakter – znacząca większość jej mieszkańców doskonale z tego sobie zdaje sprawę. Kojarzą wiele miejsc, jakie tutaj funkcjonowały w dawnych czasach, często o zupełnie innym przeznaczeniu niż dziś. To kawał historii, który przystępując do partnerskiego projektu „Szlaku Koziańskich Ciekawostek” postanowiliśmy zaprezentować na szerszą skalę.

Efektem jest interesujący projekt, który ukazuje naszą gminę w znacznie bardziej rozbudowanej perspektywie. Wzbudza to ciekawość, chęć odwiedzenia gminy Kozy i naprawdę wyjątkowych miejsc, których na jej terenie nie brakuje. Gorąco do tego jako wójt zachęcam i to niezależnie od pory roku,

Foto: Mat. Projektu. Kapliczka „Pod Panienką” powstała w 1908 r. z inicjatywy i fundacji Józefy Naglik. W 2000 r. figura Matki Bożej została ukoronowana koronami biskupimi. Kapliczka wraz z całym jej otoczeniem nawiązują do miejsca kultu maryjnego w Lourdes.