Zakończył się remont Oddziału Niemowlęcego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Radosne, żywe i wielokolorowe otoczenie znacznie bardziej sprzyja powrotowi do zdrowia.
Istotną częścią remontu było wykonanie izolatki dla małych pacjentów, która spełniałaby wszystkie wymogi prawa. Utworzono również otwarte stanowisko pracy pielęgniarek, zmodernizowano instalację elektryczną, podobnie stało się z siecią teletechniczną, którą podłączono do centralnego serwera szpitala. Pomalowano cały oddział farbami odpowiednimi dla pomieszczeń służby zdrowia. Zakres tego remontu objął także malowanie sąsiadującej z oddziałem Izby Przyjęć, gdzie odnowiono korytarz, poczekalnię i zaplecze sanitarne dla pacjentów. Dodatkowo przeprowadzono renowację łóżek, szafek i stolików, które teraz mienią się różnymi kolorami. Prace remontowe kosztowały 73 tys. zł.
Remont oddziału niemowlęcego to kolejny etap podnoszenia standardu i stanu technicznego szpitala. Kilka miesięcy temu zakończył się kosztowny remont bloku operacyjnego, któremu towarzyszył zakup nowego sprzętu. ? To cieszy, że nasz Szpital Pediatryczny stale podnosi jakość leczenia. Efekty są widoczne gołym okiem. Szpital Pediatryczny staje się coraz bardziej szpitalem ponadpowiatowym, o randze regionalnej. To dlatego, że trafiają do nas dzieci z sąsiednich rejonów, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego. Rodzice małych pacjentów mimo, że mają do wyboru inne szpitale województwa śląskiego, decydują, aby ich dziecko trafiło jednak do nas ? mówi starosta bielski Andrzej Płonka, to bowiem Powiatowi Bielskiemu podlega Szpital Pediatryczny. ? Cieszy również, że po wielu latach trudnych zmagań o zachowanie placówki, teraz nieźle sobie ona radzi ? dodaje starosta.
Na Oddział Niemowlęcy Szpitala Pediatrycznego przyjmowane są dzieci w wieku do 3 lat. Rocznie jest ich około 1,2 tys., z czego mniej więcej 10 proc. to noworodki, przede wszystkim z ostrymi infekcjami układu oddechowego, problemami z drogami moczowymi, z żywieniem, kolkami niemowlęcymi, słabym przyrostem masy ciała czy żółtaczką. (R)