Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince to ostatnia termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej w gminie Bestwina. Właśnie została zakończona.

W poniedziałek 13 marca przyszedł czas na uroczyste zakończenie inwestycji z udziałem zaproszonych gości. – Strażacy w gminie Bestwina posiadają nowoczesne samochody i sprzęt służący ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców. – Sprzęt ten nie zdałby się na nic, gdyby nie można było przechowywać go w odpowiednich warunkach. Poza tym druhny i druhowie muszą posiadać lokal, w którym mogliby spotykać się, przeprowadzać zebrania, zbiórki dla MDP i szkolenia. Dom Strażaka, remiza, służą wszystkim. Ten w Bestwince to miejsce imprez okolicznościowych, siedziba KGW i Spółki Wodnej – mówi wójt Artur Beniowski.

W ramach zadania docieplone zostały ściany i dach, wymieniono pokrycie dachowe, okna i drzwi, wyremontowano kominy i wymieniono piec CO. Wartość robót budowlanych wyniosła 960 246,71 zł, pieniądze pozyskano z programu Polski Ład. Wójt podziękował osobom, które zaangażowały się we wsparcie inwestycji, posłowi Przemysławowi Drabkowi, wicewojewodzie śląskiemu Janowi Chrząszczowi oraz nieobecnemu na uroczystości Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzowi Pudzie. (SL)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

To ostatnia termomodernizacja dużych gminnych obiektów, choć są jeszcze budynki, które musimy porządnie i trwale wyremontować. Program poprawy stanu technicznego budynków, czego podejmowaliśmy się przy każdej tego typu termomodernizacji, przyniósł widoczne efekty. To nie tylko poprawa warunków pracy i korzystania przez użytkowników, ale także wymierne oszczędności, jakie osiągamy płacąc niższe rachunki za ogrzewanie czy oświetlenie. Program – niezwykle kosztowny – mógł być zrealizowany przy wsparciu z różnego rodzaju funduszy zewnętrznych.