Wyczekiwane od lat inwestycje przez lokalne społeczności doczekały się realizacji, a korzyść z ich przeprowadzenia odczuwają miliony Polaków. Nasze obietnice zostały spełnione – mówi poseł Przemysław Drabek.

Przywołana w tytule „trasa dotrzymanego słowa” to nawiązanie do nowej akcji Prawa i Sprawiedliwości, mającej na celu pokazanie różnych miejsc, które istotnie zmieniły swoje oblicze dzięki wielomilionowym rządowym środkom. To placówki oświatowe, infrastruktura drogowa, przestrzenie służące podtrzymywaniu tradycji, krzewieniu kultury czy sprzyjające aktywnościom fizycznym. Korzystają z nich dzieci i młodzieży, osoby dorosłe, wreszcie także seniorzy. Śladem po inwestycjach są również w każdym przypadku charakterystyczne tablice z biało-czerwoną flagą i najważniejszymi informacjami związanymi z danym zadaniem, w tym skalą finansowania.

Jednym z największych tego rodzaju przedsięwzięć w regionie jest zakończona już gruntowna modernizacja kąpieliska przy ulicy Konopnickiej w Bielsku-Białej. Popularna „Panorama” nie była w ostatnim czasie dostępna, obiekt stopniowo niszczał i nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. Dopiero potężne środki finansowe z Polskiego Ładu, przyznane w kwocie 25 mln zł, pozwoliły w dużej mierze sfinansować niezbędne prace inwestycyjne. Dziś to basen z czterema wykonanymi z blachy nierdzewnej nieckami, z przeznaczeniem do nauki pływania, rekreacji, skoków i dla osób umiejących pływać. Jest również brodzik dla dzieci, basen wysp podwodnych i wodny plac zabaw. Wykonano też nowe elementy tzw. małej architektury i remont pomieszczeń potrzebnych do funkcjonowania kąpieliska na miarę współczesności.

– Doskonale pamiętam słoneczne wakacyjne dni, gdy na „Panoramie” przebywały prawdziwe tłumy bielszczan i mieszkańców gmin powiatu bielskiego czy dalszych zakątków. Jestem przekonany, że ta świetność obiektu może powrócić i trzeba zdać sobie sprawę, że nie byłoby tego, gdyby nie środki rządowe – zauważa Przemysław Drabek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W czerwcu miał okazję odwiedzić również inne miejsca w południowej części województwa śląskiego, gdzie „trasa dotrzymanego słowa” znalazła już swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Za 9 mln zł z Polskiego Ładu przebudowany został budynek wielofunkcyjny w Zamarskach w gminie Hażlach, który służy m.in. na potrzeby kulturalne mieszkańców wsi z 800-letnią tradycją. Nowy, piękny obiekt wielofunkcyjny z boiskami tartanowymi, bieżnią i przestrzenią lekkoatletyczną powstał w Kobiernicach w gminie Porąbka, w czym dopomogło dofinansowanie rzędu 1 mln zł. Przeszło 3 mln zł wygospodarowano z kolei na stworzenie profesjonalnego centrum przesiadkowego w Goczałkowicach-Zdroju.

Aby pokazać dokonania ostatnich lat uruchomiona została specjalna strona internetowa www.mapainwestycji.gov.pl. Umieszczono tam w przystępnej formie inwestycje zrealizowane lub trwające w różnych częściach kraju – także na obszarze Ziemi Bielskiej – przy wykorzystaniu środków z programów, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Inwestycji Strategicznych, Program budowy 100 obwodnic czy Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”. – To nasza trasa dotrzymanego Polakom słowa w pigułce. Warto mieć świadomość tego, jak dużo udało się nam wspólnie zrobić – dodaje poseł Drabek. (R)

Przemysław Drabek,

poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Środki rządowe, tym bardziej w tak trudnym czasie pandemii, a następnie wojny wciąż toczącej się na Ukrainie, pozwalają samorządom równomiernie się rozwijać. Nie ma co do tego wątpliwości, podobnie jak do zasadności realizowanych inwestycji, które są wskazywane przez gminy i oczekiwane przez społeczności w danym regionie. To szerokie i oświetlone drogi, nowe chodniki, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, nowoczesne placówki oświatowe. Na każdym kroku spotkać można tablice z biało-czerwoną flagą, które tylko potwierdzają, że pieniądze zostały dobrze spożytkowane, a współpraca z samorządami daje konkretne efekty. Pokazujemy je, aby uświadamiać, że to również działanie sprzyjające wyrównywaniu szans w różnych obszarach naszego kraju. To nie tylko wielkie miasta i duże ośrodki, ale i małe miejscowości, które zasługują na to, aby się rozwijać.