W sobotę 14 grudnia na ulicach Bielska-Białej odbyła się trzecia edycja Gry Miejskiej „Tropami Solidarności”, zorganizowana w związku z przypadającą dzień wcześniej 38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W grze wzięło udział blisko 60 osób, uczniów szkół średnich Bielska-Białej, zorganizowanych w piętnastu zespołach.
Gra rozpoczęła się przy historycznej siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności” przy ulicy Partyzantów, a zakończyła w budynku przy ulicy Asnyka, gdzie dzisiaj mieszczą się biura Zarządu Regionu. Po drodze uczestnicy gry musieli się zmierzyć z wieloma zadaniami, m.in. wydrukować ulotki w podziemnej drukarni, wymalować transparenty na nielegalną manifestację, zorganizować kolportaż gazetek, uszyć strajkowe opaski, przerzucić z Bielska do Białej plecak pełen wydanych poza cenzurą książek, przejść w demonstracji przez centrum miasta, unikając spotkania z zomowcami i tajniakami, rozwiązać quiz sprawdzający wiedzę o tamtych czasach….
Z wykonaniem tych zadań najlepiej poradził sobie 4-osobowy zespół „Asnyk”, reprezentujący Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Tuż za nimi uplasowała się grupa „Kapela gra” złożona z uczniów LO im. Stefana Żeromskiego. Trzecią nagrodę zdobył zespół „Drugi Szereg” z V Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne miejsca zajęły grupa „Train Heroes” (także LO im. Żeromskiego) oraz reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych.
– Organizując tę grę chcieliśmy upamiętnić tragiczną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a zarazem upowszechnić wśród młodych ludzi wydarzenia, jakie wówczas rozgrywały się na terenie Bielska-Białej i Podbeskidzia. Niestety, w programach nauczania najczęściej nie ma na to zbyt wiele miejsca – tłumaczy Bogdan Szozda, szef stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, które było głównym organizatorem gry. Podkreśla on, że w trakcie wykonywania kolejnych zadań młodzi ludzie mieli okazję spotkać się z działaczami podziemnej „Solidarności”, poznać ich życiorysy, wysłuchać relacji z tamtych trudnych czasów.
Współorganizatorami gry była podbeskidzka „Solidarność”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wsparcia w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia udzielili m.in. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej oraz bielskie parafie św. Mikołaja i Trójcy Przenajświętszej. Honorowy patronat nad III Grą Miejską „Tropami Solidarności” objął Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik.

(NSZZ)


Tropami podziemnej S1