Rozpoczęła się przebudowa ulicy Świerkowej w Bestwinie.

Realizacja zadania związanego z przebudową ul. Świerkowej w sołectwie Bestwina obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi. Zostało przeprowadzone frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, która była już w bardzo złym stanie technicznym. Wykonano wymianę podbudowy, stabilizację podłoża oraz położono nową warstwę nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami. Wartość prac wynosi 97,1 tys. zł. (L)