30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to okres modernizacji regionu na szeroką skalę. Regionu, który przez dziesięciolecia był postrzegany jako mocno zanieczyszczony, zindustrializowany, z trującym środowisko przemysłem ciężkim, a dziś istotnie zmieniającym swoje oblicze.

Działalność powyżej przywołana rozpoczęła się w 1993 roku od niewielkiej instytucji w pierwszych latach funkcjonowania, która na miarę możliwości różnymi projektami wspierała w osiąganiu coraz to lepszych efektów ekologicznych. Nie wszyscy ten wzmożony okres modernizacji w zakresie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przetrwali. Z perspektywy czasu okazało się to zbawienne, choć część problemów pozostała. Fundusz robił więc wciąż sporo, przeznaczając środki na przemianę nieekologicznych zakładów i rekultywację pozostawionych terenów.

O ile przez lata głównym beneficjentem był wielki przemysł, samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe, o tyle dziś są nimi zarówno te podmioty, jak i prywatni właściciele domów i mieszkań. Korzystać mogą z dofinansowania na wymianę tzw. kopciucha czy kompleksową termomodernizację domów w ramach takich programów, jak „Czyste powietrze”, albo też na budowę przydomowych zbiorników retencyjnych w programie „Moja woda” czy wreszcie przydomowych oczyszczalni ścieków – „Przydomowa oczyszczalnia”.

Ale to również strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, do których kierowanych jest szereg przedsięwzięć sprzyjających poprawie wyposażenia oraz warunków za sprawą termomodernizacji obiektów. To wreszcie cała rzesza instytucji publicznych, gmin czy organizacji pozarządowych, które mogą liczyć na wsparcie od dokładnie 30 lat oraz szkoły z terenu województwa śląskiego, a w wielu z nich nowoczesne pracownie przyrodnicze, biologiczne, ekologiczne, geograficzne, chemiczno-fizyczne czy geologiczne, tworzone z dotacji katowickiego Funduszu w ramach niezwykle popularnego programu „Zielona Pracownia”. Zapomnieć nie można o współpracy z uczelniami, w tym tą, dzięki której już od siedmiu lat nad regionem kursuje balon mobilnego laboratorium ULKA (Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery), badający systematycznie stan jakości powietrza.

– Katowicki Fundusz obecnie to nawet miliard złotych udzielonego dofinansowania w ciągu jednego roku. To zasługa całego naszego zespołu, a więc 250 pracowników każdego dnia dbających o poprawę jakości powietrza, ochronę wód, ochronę powierzchni ziemi, ochronę przyrody i edukację ekologiczną – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW. (RED)