Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ponownie wsparł zakup wyposażenia dydaktycznego dla Napowietrznego Mobilnego Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA Uniwersytetu Śląskiego.

We wtorek 21 września na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia, dotyczącego wygospodarowania przez Fundusz kwoty 254 400 zł na nowoczesną aparaturę badawczą. W spotkaniu tym udział wzięli: prezes zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz kierownik ULKA dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ.

Katowicki Fundusz od wielu lat wydatnie przyczynia się do zakupu aparatury dydaktycznej na potrzeby Napowietrznego Mobilnego Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA. To już piąte z kolei finansowe wsparcie, które wpływa na rozbudowę potencjału uczelni w obszarze badania i ochrony czystości powietrza. Dzięki blisko 1,5 mln zł dotacji udało się pozyskać ponad 20 urządzeń badawczych wysokiej klasy.

Dofinansowanie umożliwia kształcenie studentów w zakresie analizy zanieczyszczeń powietrza oraz ochrony atmosfery, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod pomiarów i prowadzenia badań w zakresie zmian klimatu. Aparatura pozwoliła dotąd na wykształcenie kilkudziesięciu studentów, wykonanie kilku prac licencjackich, magisterskich i w najbliższym czasie również ukończenie prac doktorskich.

Dzięki aparaturze kupionej z dotacji można było dokonać pomiarów stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na różnych wysokościach, co umożliwia prowadzenie obserwacji dynamiki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń głównie nad aglomeracją śląsko-zagłębiowską. W sumie wykonano kilkanaście tysięcy pomiarów różnych parametrów powietrza. (RED)