Kolejny rok akademicki zainaugurowali już seniorzy w Koziańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach zamieniła się w aulę uniwersytecką, gdzie przybyli słuchacze i organizatorzy. Niespodzianką przygotowaną dla wszystkich był wykład inauguracyjny z zakresu filozofii, dotyczący różnic między prawdą a przekonaniem. Wygłosił go niecodzienny wykładowca, miłośnik filozofii, wójt gminy Kozy Jacek Kaliński.

Podczas wydarzenia przedstawiono plany na rozpoczęty rok akademicki. We wtorki o godzinie 16.30 będą odbywały się wykłady w Pałacu Czeczów, studentom zapewnione zostaną także pożyteczne dla seniorów zajęcia z gimnastyki i zajęć tanecznych oraz nauki języka angielskiego. Uzupełnieniem będą comiesięczne przedsięwzięcia artystyczne realizowane w Domu Kultury oraz aktywizujące uczestników wypady turystyczne.

Organizatorzy funkcjonowania UTW są świadomi ograniczeń i konieczności dostosowania się do wymogów w dobie pandemii. Stąd też wszelkie plany nie wybiegają w szczegółach daleko w przyszłość, a formy zajęć dostosowywane są do panujących warunków. Tu jednak daje się odczuć nadzieja na nieprzerwane spotkania, a co za tym idzie dalszy rozwój form działania. Ma to związek m.in. z realizacją przez Dom Kultury projektu grantowego w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Obejmuje on stworzenie platformy umożliwiającej udział w inicjatywach UTW w formach zdalnych i łatwo dostępnych dla uczestników. (R)