Rozstrzygnięcie konkursu Uczeń Roku Szkolnego 2021/2022 było głównym punktem IX Sesji Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, która podsumowała działania z ostatnich miesięcy.

Wydarzenie, które odbyło się w środę 15 czerwca miało z racji nagrodzenia wyróżniających się uczennic i uczniów swój wyjątkowo uroczysty charakter. Zwyciężczynię, a tą została Zofia Szlosarczyk ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego i finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii, ogłosił burmistrz Wilamowic Marian Trela, sprawujący patronat nad inicjatywą. Pozostali uczniowie nominowani w prestiżowym konkursie za miniony rok szkolny to: Zuzanna Nycz, Dominika Mateja, Mikołaj Pokładnik, Nikola Głuchaczka i Antoni Kymona (Stara Wieś), Patrycja Polok, Martyna Kozieł i Dawid Mynarski (Dankowice), Oliwia Rembiesa i David Mika (Wilamowice), Zofia Jędrzejko i Kaja Puzoń (Pisarzowice) oraz Aleksandra Buda (Hecznarowice).

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał burmistrz Marian Trela wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławą Kudłacik. Każdy z finalistów otrzymał zegarek sportowy, pamięć USB oraz dyplom gratulacyjny i album ukazujący walory powiatu bielskiego. Laureatce przypadł w udziale zestaw z piórem i długopisem oraz statuetka Ucznia Roku „Złote Pióro”.

W ramach spotkania Sejmiku Uczniowskiego przypomniano również zagadnienia poruszane na kolejnych sesjach roku szkolnego, m.in. o społeczeństwie, zdrowym stylu życia zapewnianym przez sport, wynalazkach i pasjach, historii gminy, kwestiach ekologii, przyrody i troski o planetę oraz działaniach strażaków. Szczególnym momentem było podjęcie przez delegatów uchwały w sprawie ochrony pszczół i wsparcia pszczelarzy na terenie gminy Wilamowice oraz całego powiatu, którą następnie przekazano władzom samorządowym. Miłe zwieńczenie stanowiło wręczenie certyfikatów i podziękowań za aktywną działalność wszystkim uczestnikom społeczeństwa obywatelskiego. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego w Dankowicach. (R)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Nie brakuje w całej naszej gminie zdolnych młodych osób, które wiedzę zdobywają i – co niezmiernie ważne – chcą ją zdobywać. Biorą udział w rozmaitych konkursach, które wykraczają daleko poza nasze placówki oświatowe, są aktywne i ciekawe świata, a to niezbędne dla prawidłowego rozwoju edukacyjnego.

Na poziomie samorządu dbamy o to, aby ten proces przebiegał możliwie, jak najlepiej, choćby poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla funkcjonowania oświaty. Co roku przeznaczamy sporo środków na potrzebne remonty i doposażanie szkół czy przedszkoli. Inwestujemy też w nowe obiekty, by wspomnieć o trwającej budowie nowego przedszkola w Pisarzowicach. Oświata stanowi znaczną część gminnego budżetu i wciąż tak będzie, bo nie możemy poprzestawać w dążeniach do wspierania młodego pokolenia naszych mieszkańców.