przekaże w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach ponad 100 najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu gminy.

Wśród towaru, jaki otrzymają te osoby ? łącznie ok. 350 ? są mleko, makaron, wyroby mięsne, cukier, olej, warzywa w puszkach, sery. Łącznie każda osoba, uczestnicząca w programie, otrzyma w tym roku ok. 60 kg żywności. ? To spora pomoc. Z naszej strony finansujemy transport ciężarówkami, które kilka razy w roku wyjeżdżają po towar ? wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela.
Udzielenie tej pomocy jest możliwe dzięki współpracy wilamowskiego Ośrodka ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie, wspieranym przez fundusze Unii Europejskiej. Program rozpoczął się w ub. roku, będzie realizowany do 2020 r. To kontynuacja programu FEAD z lat 2005-2013, gdy do potrzebujących rodzin z terenu gminy Wilamowice trafiało ok. 37 ton żywności rocznie. Łącznie w tym czasie takim rodzinom przekazano żywność wartości ok. 1 mln zł.