W czasie lata w gminie Wilamowice zbudowano bardzo potrzebny plac parkingowy, a także place zabaw i miejsca rekreacji na świeżym powietrzu.

Duży parking wraz z obszerną zatoką autobusową powstał na niezagospodarowanej działce tuż obok szkoły w Wilamowicach. – Wykonawcy placu udało się tak przyspieszyć prace, że parking był gotowy na trzy miesiące przed pierwotnie zakładanym terminem, co najważniejsze, na początek roku szkolnego. Dzięki temu rozwiązały się problemy z pozostawieniem samochodu w centrum Wilamowic, a zarazem znacząco poprawiło bezpieczeństwo związane z dowożeniem dzieci do szkoły – wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Zakres robót obejmował utwardzenie terenu i wydzielenie 70 miejsc postojowych przy zastosowaniu betonowej kostki ażurowej, tzw. ekokostki, która pozwala przepuścić część wód opadowych do gruntu. Oprócz tego powstały trzy duże miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wykonano również zatokę dla autobusu szkolnego. Całość placu oświetlają energooszczędne lampy LED, przygotowano również tereny zielone pod przyszłą nasadę drzew. Cały teren został dodatkowo odwodniony poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej.

W ramach prac wykonano także nowe połączenie ze szkołą w Wilamowicach w postaci ciągu pieszego oraz drogi pożarowej. Zrealizowana inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców w centrum miejscowości oraz zapewni dostęp straży pożarnych do wszystkich części rozległego budynku szkoły. Inwestycja kosztowała 1,35 mln zł.

Początkiem września oddano do użytku kolejne miejsca sportowo-rekreacyjne w gminie Wilamowice. W Dankowicach wykonano projekt „Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach na terenie OSP”. Zamontowano dwa zestawy zabawowe, huśtawkę tzw. ważkę, huśtawkę bocianie gniazdo, piaskownicę, karuzelę obrotową oraz 3 urządzenia do ćwiczeń. Pod większością z zamontowanych urządzeń ułożono bezpieczną nawierzchnię tzw. przerostową trawą. Inwestycja zrealizowana została przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Z kolei w Starej Wsi, obok istniejącego placu zabaw, zrealizowano zadanie „Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi”. W tym wypadku zamontowano zestaw do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z nawierzchnią bezpieczną. Zadanie zrealizował Ludowy Klub Sportowy Pasjonat Dankowice, z wykorzystaniem środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Rozbudowy placu zabaw doczekało się również Zasole Bielańskie. W ramach środków przewidzianych w Funduszu Sołeckim oraz dofinansowania z budżetu Gminy Wilamowice zbudowano zjazd linowy, tzw. tyrolki, o długości 25 m wraz z nawierzchnią bezpieczną. (R)

 

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk. Nowy parking poprawił bezpieczeństwo związane z dowozem dzieci do szkoły w Wilamowicach.

 

Plac zabaw w Dankowicach został wyposażony w podłoże zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.