Kolejne samorządy z południa województwa śląskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości co najmniej połowy potrzebnej kwoty do modernizacji dróg na swoim terenie. Jednocześnie gminy i powiaty mogą składać wnioski do 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Obecnie przyznane wsparcie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. wydzielone z Rezerwy Prezesa Rady Ministrów. – To kolejny program wsparcia dla gmin na remonty dróg. Co roku nasz rząd przygotowuje kilka takich programów, bowiem właśnie w dziedzinie poprawy infrastruktury drogowej samorządy najbardziej oczekują i potrzebują wsparcia – wyjaśnia Stanisław Szwed. – Jeśli Polacy przedłużą w wyborach nasz mandat do sprawowania rządów, to pod tym względem nic się nie zmieni. Dalej będziemy kontynuować wsparcie dla samorządów na najważniejsze dla nich zadania. Dziś są to przede wszystkim drogi i dobrze, bo samorządowcy wiedzą, że infrastruktura komunikacyjna decyduje o rozwoju – dodaje.

Jak podkreśla z różnego rodzaju programów rządowych województwo śląskie otrzymało w ostatnich latach wsparcie w wysokości 2 042 264 155,29 zł, m.in. miasto Bielsko-Biała – 7 665 654,36 zł, powiat bielski i gminy powiatu bielskiego – 64 926 618,65 zł, cieszyński – 58 236 205,46 zł, pszczyński – 13 145 750,13 zł, żywiecki – 89 841 886,64 zł.

– Nie zostawiliśmy tych działań na rok wyborczy, można wrócić do lat minionych i obejrzeć pełną listę naszego wsparcia inwestycyjnego na mapainwestycji.gov.pl od 2016 r. Podsumowanie uświadamia to, co stało się w przeciągu ostatnich lat, wystarczy rozejrzeć się wokół siebie w swoich miejscowościach i sobie przypomnieć, ile przez ten okres się zmieniło na lepsze. Te efekty wieloletniego wsparcia dla samorządów – dodaje poseł PiS.

Zachęca również samorządy do udziału w kolejnym programie wsparcia inwestycji, ogłoszonej właśnie 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. (Łu)

Stanisław Szwed,

wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,

poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Chcę podkreślić, że rządowe wsparcie udzielamy wszystkim samorządom, niezależnie od przynależności partyjnej ich wójtów, burmistrzów, prezydentów czy starostów. Zależy nam bowiem, abyśmy wszyscy korzystali z tych możliwości narodowego budżetu, jakie powstały dzięki pracy Polaków, a także zapobiegliwości i dobremu gospodarowaniu naszego rządu. Działamy tak od początku, odkąd tylko po 2015 r. udało nam się uporządkować finanse państwa, ukrócić gigantyczne nadużycia i uzyskać znaczące wpływy.

I właśnie w poprawie jakości głównych dróg przebiegających przez nasze miasta i gminy, chyba najlepiej to się uwidacznia. Intensywnie budujemy główne arterie biegnące przez Polskę, takie jak S1, których ostatnie brakujące odcinki powstają właśnie w naszym regionie w Węgierskiej Górce i w Bielsku w stronę Śląska. Lecz dla nas są ważne także te lokalne połączenia, które nie tylko ułatwiają życie mieszkańcom, ale sprawiają, że może rozwijać się przedsiębiorczość.

 

Lista wsparcia remontów dróg powiatowych i gminnych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

* Remont dróg powiatowych w Bielsku-Białej, długość odcinka 1,193 km, wartość projektu 2 105 000,00 zł, dofinansowanie 1 052 500,00 zł, 50 proc.

* Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica, długość 2,174 km, wartość 1 665 777,00 zł, dofinansowanie 832 888,50 zł, 50 proc.

* Remont dróg gminnych na terenie gminy Wilamowice, długość 3,193 km, wartość 2 844 209,00 zł, dofinansowanie 1 564 314,95zł, 55 proc.

* Remont dróg gminnych w Kozach, długość 0,528 km, wartość 429 640,00 zł, dofinansowanie 214 820,00 zł, 50 proc.

* Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale, długość 1,367 km, wartość 1 071 287,00 zł, dofinansowanie 535 643,50 zł, 50 proc.

* Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej, długość 0,370 km, wartość 607 910,00 zł, dofinansowanie 303 955,00 zł, 50 proc.

* Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach, długość 0,990 km, wartość 631 500,00 zł, dofinansowanie 347 325,00 zł, 55 proc.

 

Na liście rezerwowej

* Remont dróg powiatowych: nr 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich, nr 2607 S ul. Ustrońska w Cisownicy i Goleszowie, nr 2607 S ul. Wiślańska w Cieszynie, długość 3,540 km, wartość 6 304 989,00 zł, dofinansowanie 3 467 743,95 zł, 55 proc.

* Remont odcinków dróg powiatowych Powiatu Bielskiego w miejscowościach: Jasienica, Iłownica, Landek, Rybarzowice, Porąbka i Zasolu Bielańskim, długość 5,521 km, wartość 4 984 751,00 zł, dofinansowanie 2 492 375,50 zł, 50 proc.

* Remont drogi gminnej – ul. Sadowa w Dębowcu, długość 0,600 km, wartość 180 000,00 zł, dofinansowanie 90 000,00 zł, 50 proc.