Jak co roku, choć w kameralnej atmosferze, z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października nauczyciele ze szkół gminy Wilamowice spotkali się z burmistrzem i przedstawicielami samorządu.

Jak wyjaśnia Bożena Sobocińska, kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice, spotkanie takie jest okazją do podziękowania najlepszym nauczycielom za całoroczną pracę i wręczenie im nagród oraz wyróżnień. Burmistrz Marian Trela wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławą Kudłacik wręczyli podziękowania dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy w roku szkolnym 2019/2020 przeszli na emeryturę.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Nagrody Burmistrza Wilamowic otrzymali: Dorota Foltan, Urszula Korczyk, Monika Gajda, Sylwia Strycharska, Dorota Rubys, Bogdan Kubica i Józef Błaszczak, a także dyrektorzy: Dorota Ćwiertnia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, Mariola Dylewska-Mitoraj z Zespołu Szkół w Wilamowicach, Lidia Dziubek ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, Grażyna Jurasz z Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach oraz Maciej Żarski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach.

Bożena Sobocińska przekazała na ręce dyrektorów listy gratulacyjne dla nauczycieli i pracowników z okazji otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, 25-lecia pracy zawodowej, a także uzyskania stopni nauczyciela kontraktowego oraz dyplomowanego. (AG)

 

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

W Dzień Edukacji Narodowej od wielu lat w naszej gminie spotkamy się w gronie nauczycieli i osób odpowiedzialnych za edukację, aby podziękować środowisku oświatowemu, podsumować też cały rok pracy w szkołach. Choć w ograniczonej formie, ze względu na pandemię, to i w tym roku zorganizowaliśmy takie spotkanie.

Podziękowałem nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych za ich wkład w nauczanie. To tym bardziej godne docenienia, że właśnie w tej dziedzinie nie można sobie pozwolić na zamknięcie szkół. Czy w formie zdalnej, czy w normalnym trybie praca nauczyciela zmusza do większych trudów, za co im jako gminna społeczność jesteśmy wdzięczni. Życzyłem też, aby trud włożony w edukację, wychowanie i opiekę znajdował uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz był źródłem osobistej satysfakcji.