Tegoroczny Jaworzański Wrzesień był nie tylko okazją do podziękowania za obfitość plonów. W piękną i słoneczną niedzielę 10 września świętowano również 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworze.

Dożynki gminne, a więc XXXV Jaworzański Wrzesień, miały rzecz jasna swoje tradycyjne obrzędy. Po mszy św. ulice Jaworza przemierzył korowód, a wraz z nim barwnie przyozdobione najrozmaitsze pojazdy. Uczestnicy, m.in. rolnicy, przedstawiciele placówek oświatowych, reprezentanci stowarzyszeń i organizacji działających w Jaworzu, przedsiębiorcy, przedstawiciele Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, dotarli do amfiteatru, gdzie witał ich przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek. Następnie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, a po nim ceremoniał z udziałem gazdów, którymi zupełnie nieprzypadkowo byli w tym roku Czesław Malchar, prezes OSP Jaworze, oraz wiceprezes jednostki Danuta Pawlus. Wieniec dożynkowy, a także bochenek chleba odebrała z ich rąk pełniąca obowiązki wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka. Szczególnym momentem była symboliczna minuta ciszy ku pamięci tragicznie zmarłego w maju tego roku wójta Radosława Ostałkiewicza...

W dalszej części wydarzenia uroczyście świętowano okazały jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, dziękując za ogromny wkład jednostki w bezpieczne funkcjonowanie lokalnej społeczności. Nie zabrakło medali, odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych. Z rąk wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza Brązowy Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta RP otrzymali druhna Danuta Pawlus – za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek – za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wręczono również trzy medale za zasługi dla pożarnictwa, które otrzymali: druhna Barbara Pietrzyk i druhowie Adam Binda oraz Michał Biesak i dwa medale „Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego”, które otrzymali Bogdan Burian i Adam Ptak.

Kulminacyjną część obchodów stanowiło przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu. Akt przekazania i kluczyki do nowego pojazdu wręczyli strażakom bryg. Roman Marekwica – komendant miejski PSP w Bielsku-Białej oraz Anna Skotnicka-Nędzka – pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze.

Całość imprezy uświetnił występ Orkiestry Dętej „Glorieta” z Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz Zespołu Regionalnego „Jaworze”. O dobrą zabawę licznie zgromadzonych uczestników Jaworzańskiego Września zadbali również muzycy z Ukrainy, a dalej zespoły: Retrospekcja Akustycznie, Redlin oraz Eclipse Band. Na koniec uroczystości pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka podziękowała ministrom, parlamentarzystom i samorządowcom oraz braci strażackiej za przybycie, częstując ich tradycyjnym kołoczem dożynkowym. Bogatą ofertę zapewniono w miasteczku gastronomicznym, a ciekawość wzbudzały stoiska rękodzielnicze i wyroby regionalne. (RED)

Anna Skotnicka-Nędzka,

pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze:

Wspaniała atmosfera Jaworzańskiego Września, jaka udzieliła się wszystkim naszym gościom, to efekt kilkumiesięcznej pracy wielu osób, którym należą się serdeczne podziękowania. Bez tak znaczącego zaangażowania nie udałoby się stworzyć imprezy równie wyjątkowej i niezapomnianej, która jeszcze bardziej zjednoczyła naszą jaworzańską społeczność.

Tegoroczne wydarzenie było zarazem świętem jedności, odwagi i poświęcenia, dającym okazję do refleksji nad ogromnym wkładem, jaki w życie naszej społeczności wnoszą każdego dnia druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszyscy doceniamy to, że stawiając czoła rozmaitym niebezpieczeństwom, ratują życie i mienie nasze oraz naszych sąsiadów. Cieszę się, że zostali wyposażeni w nowoczesny sprzęt, nowy wóz bojowy. W tym miejscu podziękowania należą się brygadierowi Romanowi Marekwicy, Komendantowi Miejskiemu PSP w Bielsku-Białej, oraz w szczególności nadbrygadierowi Jackowi Kleszczewskiemu, Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, za ich przychylność i zrozumienie potrzeb ochotników straży pożarnej.

Zdjęcia: OPG Jaworze/UG Jaworze (L. Cykarski, M. Czyżewski)