Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 lipca w wieku 62 lat zmarł Ryszard Anus, wieloletni działacz „Solidarności”, chorąży regionalnego pocztu sztandarowego.

Ryszard Anus

był działaczem międzyzakładowych struktur NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie Fiata Auto Poland i FCA Poland. W latach 1998-2002 Ryszard Anus pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” FAP, a w obecnej kadencji był członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” FCA Poland oraz członkiem Regionalna Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Przez wiele lat pełnił też funkcję chorążego sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”. Był też aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Związku Podhalan.

Odszedł od nas dobry, prawy człowiek, zaangażowany w sprawy „Solidarności”, do końca wierny ideałom, które mamy wypisane na sztandarze: Bóg Honor Ojczyzna.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Ryszarda Anusa pragniemy przekazać wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

 

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia