Do Bestwiny zawitały w październiku osoby, które z dużym zacięciem uprawiają turystykę górską, zdobywając przy tym specjalne odznaki z najcenniejszą „Koroną Gór Polski” na czele.

Klub Zdobywców Korony Gór Polski, który został powołany do życia 13 grudnia 1997 roku, liczy już ponad 130 tysięcy członków. To osoby, które udokumentowały zdobycie 28 najwyższych szczytów w każdym paśmie Polski. Niestrudzeni zdobywcy weryfikują wejścia kolejnych kandydatów do odznaki na specjalnych, cyklicznych posiedzeniach i właśnie takie spotkanie odbyło się 21 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie przy istotnym udziale Sławomira Dawidka, mieszkańca gminy, a jednocześnie członka Klubu.

– Spotykamy się w różnych miejscach, żeby promować dane regiony, najczęściej górskie i podgórskie, ale nie tylko. Turyści przemierzający górskie szlaki to ludzie ciekawi świata, więc pewnie i do pięknych zakątków gminy Bestwina oraz powiatu bielskiego nasi zdobywcy zawitają – przyznaje prezes Łukasz Lis.

Na okoliczność organizacji wydarzenia Urząd Gminy w Bestwinie przygotował specjalny program z wykazem okolicznych atrakcji, zwłaszcza tych, które uwzględniają piękno krajobrazu w tej części województwa śląskiego. – Nasza gmina do typowo górskich wprawdzie nie należy, ale rozpościerają się z niej urokliwe panoramy Beskidu Małego czy Beskidu Śląskiego. Wielu naszych mieszkańców po górach wędruje i przekonuje się także o walorach przyrodniczych odwiedzanych terenów. To również idealne miejsce do pieszych wędrówek, np. wałami Wisły – mówi wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Wydarzenie w Bestwinie zwieńczyło uroczyste ślubowanie i pasowanie na zdobywcę, wręczenie odznak i dyplomów, także tych za wielokrotne osiągnięcie Korony Gór Polski. (RED)