Podczas czerwcowej sesji wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz jednogłośnie uzyskał wotum zaufania. Uchwalono także absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

– Zamknęliśmy w bardzo dobrej sytuacji rok, który był dla wszystkich wyjątkowo trudny. Gdy dotarła do nas pandemia, nie wiedzieliśmy tak naprawdę z czym mamy do czynienia. Warunki, w których przychodziło nam funkcjonować, dynamicznie się zmieniały. Występowały różne obostrzenia, ograniczenia w działalności, przy dużej odpowiedzialności pojawiła się również niepewność finansowa – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.

Pomimo przywołanych zawirowań Gmina Jaworze wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 1,5 mln zł. Jest ona następstwem większego zrealizowania dochodów oraz oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych. Na dzień 31 grudnia ub.roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 42,9 mln zł wykonała dochody w wysokości 41,54 mln zł, a więc 96,81 procent planu. Z kolei na plan wydatków po zmianach 45,3 mln zł wykonanie wyniosło dokładnie 40,1 mln zł, czyli 88,50 proc.

Co szczególnie ważne, wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2020 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,23 proc. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 19,35 proc. To oznacza bezpieczeństwo finansowe Jaworza na bardzo wysokim poziomie. (M)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Otrzymane wotum zaufania i uzyskane absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi dla mnie wielki zaszczyt i honor. Szczególnie że ponownie zyskałem uznanie w oczach Rady Gminy Jaworze. W dodatku w tak trudnym czasie, który istotnie wpłynął na to, co w naszej miejscowości się działo i tak naprawdę dzieje.

Podkreślam na każdym kroku, że budżet to nie tylko cyferki i złotówki – to po prostu ludzie. Bez ludzi, dla których i z którymi się go tworzy i wdraża, byłby tyle wart, ile papier, na którym go spisano. Stąd moje podziękowania i gratulacje, bo należą się one przede wszystkim każdej radnej i radnemu z osobna, a także moim współpracownikom w Urzędzie Gminy, pracownikom Samodzielnego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej, strażakom, policjantom oraz pracownikom jaworzańskich instytucji kultury, które pandemia szczególnie dotknęła, gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych, bo i one odczuły to bardzo mocno. Dziękuję wreszcie za wyrozumiałość wszystkim mieszkańcom, bo wsparcie, które na co dzień otrzymuję odczuwam na każdym kroku.