Wystartowała XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego, którego partnerem strategicznym jest Gmina Jaworze. Po raz kolejny zdolni młodzi ludzie, pasjonujący się energetyką i ekologią, mają szansę stanąć w szranki i zaprezentować swoje pomysły ekspertom z branży.

Krajowy Konkurs Energetyczny powstał po to, by promować z jednej strony ambitną młodzież, a z drugiej – świadomość energetyczną i ekologiczną. Problematyka racjonalnego zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, w obliczu zmian klimatycznych wymaga coraz większej uwagi.

W tym roku uczestnicy mogą wykazać się swoją wiedzą i kreatywnością m.in. w tematach energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii w gminach czy elektromobilności. – Mogą też popuścić wodze fantazji i wyobrazić sobie drogę naszego kraju do neutralności klimatycznej czy uniezależnienia od paliw kopalnych – mówi dr Halina Rechul, autorka idei konkursu.

W XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 1998-2005. Wszystkie informacje są dostępne na stronach Fundacji Świadomi Klimatu i Gminy Jaworze. (UGJ)