W piątek 30 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” – pierwsze w nowej kadencji, rozpoczętej wyborczym zjazdem 22 czerwca br.

W trakcie zebrania związkowcy wybrali członków Prezydium ZR oraz podjęli szereg uchwał organizacyjnych, które będą ułatwiać im pracę w całej pięcioletniej kadencji.

Najważniejszą decyzją było powołanie nowego Prezydium Zarządu Regionu. Na wniosek przewodniczącego ZR Marka Bogusza zebrani w głosowaniu tajnym zaakceptowali przedstawione przez niego kandydatury członków prezydium. Zostali nimi: Andrzej Kołodziejski (skarbnik), Łukasz Lewandowski (sekretarz) oraz odpowiedzialny za rozwój związku Piotr Gołąb.

Zarząd Regionu uzupełnił także składy związkowych rad i zespołów, czyli Regionalnej Rady Edukacji Związkowej, Regionalnej Rady Funduszu Strajkowego, Rady Funduszu Pomocy Szykanowanym Członkom Związku, Rady Funduszu „Solidarni w potrzebie”, Zespołu ds. pozyskiwania członków i promocji Związku, Zespołu ds. informacji wewnątrzzwiązkowej oraz Zespołu doradczego ds. rozwiązywania konfliktów i sporów.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia