– Likwidacja Programu Inwestycji Strategicznych, którą zapowiada obecnie rządząca koalicja, to decyzja kompletnie niezrozumiała i mająca wyłącznie polityczne podłoże. Nie da się w żaden inny racjonalny sposób wytłumaczyć, że zabierana jest możliwość pozyskiwania środków, które dobrze służyły samorządom i bardzo szybko znalazły przełożenie na funkcjonowanie lokalnych społeczności – uważa Przemysław Drabek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Program Inwestycji Strategicznych wprowadzony został w ramach tzw. Polskiego Ładu za rządów Zjednoczonej Prawicy w 2021 roku jako bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Łącznie poprzez dziewięć jego edycji – trzy ogólne dla wszystkich samorządów, po dwie dla gmin popegeerowskich i na rozwój stref przemysłowych i po jednej dla gmin uzdrowiskowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego – udzielono wsparcia na kwotę przekraczającą 63 mld zł. Wiele samorządów program chwaliło. Po dotacje sięgnąć można było łatwiej niż choćby w przypadku funduszy unijnych, dodatkowo finansowanie zapewniano nawet na poziomie 95 procent kosztów przedsięwzięcia, co z kolei nie wymagało dużego wkładu własnego ze strony samorządów.

Wielomiliardowe środki posłużyły na realizację szeregu rozmaitych projektów, także tych o faktycznie kluczowym znaczeniu w danym regionie. – Setki zmodernizowanych dróg i chodników, poprawiających bezpieczeństwo kierowców i pieszych, nowe placówki oświatowe, w tym przedszkola dla najmłodszych mieszkańców gmin, hale sportowe, boiska wielofunkcyjne i tereny rekreacyjne, służące codziennej aktywności z myślą o zdrowiu, kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej, zapewniające większy komfort życia – wszystko to było możliwe, bo mieliśmy konkretny pomysł i zaproponowaliśmy kompleksowy, dobrze dopasowany program. Nie szczędziliśmy pieniędzy, aby zrównoważony rozwój różnych obszarów naszego kraju stał się faktem poprzez konkretne działania – przypomina poseł Przemysław Drabek.

Również na terenie Ziemi Bielskiej Program Inwestycji Strategicznych przyniósł realizację ważnych zadań. W Pisarzowicach i Wilkowicach powstały zupełnie nowe przedszkola, bardzo wyczekiwane przez lokalną społeczność, z kolei placówka w Szczyrku doczekała się gruntownej rozbudowy. W Janowicach wybudowano salę sportową wraz z zapleczem, przebudowy doczekały się natomiast szkoły podstawowe m.in. w Wieszczętach czy Iłownicy, a w Bielsku-Białej nowe oblicze zyskało kąpielisko „Panorama”. W Kozach i Porąbce znaczące środki wydatkowano na poszerzenie sieci kanalizacyjnej o kolejne obszary gmin, a Powiat Bielski podjąć mógł dalszą modernizację infrastruktury Szpitala Pediatrycznego, służącego dzieciom i młodzieży z całego regionu. Aktualnie trwa m.in. budowa mostu w Porąbce, zaplecza technicznego dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy czy przebudowa rynku w centrum Wilamowic.

– Coraz wyraźniej przekonujemy się – i mówię to z przykrością – że obecna koalicja 13 grudnia to niestety koalicja likwidatorów. Zaczęło się od Telewizji Polskiej, później przyszła pora na Instytut Pamięci Narodowej. Teraz dowiadujemy się, że uczniowie nie dostaną już laptopów, a samorządy pieniędzy na inwestycje – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dodaje też, że najbardziej ucierpią na takich działaniach mieszkańcy w lokalnych społecznościach. – To im służą te wszystkie inwestycje, jakie już zrealizowane zostały bądź finiszują w najbliższych miesiącach. W przeważającej większości to przedsięwzięcia na lata, takie, o które samorządy same wnioskowały jako perspektywiczne, a zarazem strategiczne. Nie ma żadnego uzasadnienia dla rezygnacji z tego, co powszechnie uznawane było do tej pory za potrzebne i przyczyniające się do rozwoju. Najwyraźniej tablice w biało-czerwonej kolorystyce, będące potwierdzeniem tak wielu zrealizowanych projektów, bardzo obecnie rządzących drażnią. Jest to więc nic innego, jak decyzja o podłożu stricte politycznym ze szkodą dla samorządów – podkreśla Przemysław Drabek. (R)

Foto: Mat. Biura Poselskiego