Od początku października uległy zmianie zasady świadczenia nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Przybył punkt ambulatoryjny w Jasienicy, za to pomoc nie będzie już udzielana w siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater.
Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, likwidacja punktu przy Emilii Plater wynika ze zmian wprowadzonych nowymi przepisami. Tym samym na terenie Bielska będą dwa miejsca udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – w Szpitalu Pediatrycznym i Szpitalu Wojewódzkim, zaś na terenie powiatu do trzech istniejących w Szczyrku, Kobiernicach i Czechowicach-Dziedzicach doszedł czwarty – w Jasienicy.
Punkty ambulatoryjne działają od poniedziałku do piątku, od godz. 18 do 8 następnego dnia oraz przez całą dobę w dniach ustawowo wolnych od pracy. Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim pacjenci w przypadku nagłego zachorowania, bądź pogorszenia się stanu zdrowia oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W przypadku nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej nie obowiązuje rejonizacja.

(R)


starostaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
Wprowadzone nowe przepisy zmieniły dotychczasowy model świadczenia pomocy, przede wszystkim musieliśmy zlikwidować dobrze funkcjonujący punkt przy Emilii Plater. Szkoda, bo od wielu lat podlegające Starostwu Powiatowemu Bielskie Pogotowie Ratunkowe rozwijało pomoc ambulatoryjną, udzielaną w nocy i w dni świąteczne potrzebującym tego mieszkańcom. Sieć opieki stopniowo się rozrastała, od października w przy wsparciu gminy Jasienicy także przy tamtejszej przychodni został uruchomiony punkt ambulatoryjny, czwarty w naszym powiecie.
Być może w przypadku innych regionów obecne przepisy przyniosą korzystne zmiany dla pacjentów. Obawiam się jednak, że w naszym powiecie te narzucone rozwiązania spowodują wydłużenie czasu udzielenia pomocy medycznej pacjentom.