Powiat Bielski ponownie znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych samorządów w swojej kategorii.

Podsumowany został Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na Prawach Powiatu za miniony 2022 r., organizowany przez Związek Powiatów Polskich. Powiat Bielski co roku zajmuje w nich czołowe miejsca, tym razem wśród powiatów ziemskich powyżej 120 tys. mieszkańców uplasował się na 9. miejscu – o jedno miejsce niżej niż przed rokiem. – W Polsce mamy 314 powiatów, toteż 9. miejsce w swojej kategorii uważamy za bardzo dobre. Cieszy mnie, że nie ma drastycznych tąpnięć, od lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce, co świadczy o dobrym zarządzaniu. Myślę, że kierunek, który realizujemy z Radą Powiatu – a więc nastawienie na inwestycje, modernizację dróg, dostępność komunikacyjną, transport publiczny i oświatę – jest właściwy – mówi starosta bielski Andrzej Płonka, w obecnej kadencji także prezes Związku Powiatów Polskich.

Samorządy oceniane są za konkretne działania, zgrupowane w 11 kategoriach. Powiat Bielski może pochwalić się pełną punktacją m.in. za pozyskane w minionym roku środki krajowe, a więc skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie tam, gdzie to było możliwe, np. w konkursach i programach rządowych. – Pozyskaliśmy pieniądze na modernizację dróg powiatowych, ale też np. na działania na rzecz uchodźców ukraińskich, takich jak program „Poznajmy się”, z którego skorzysta w sumie 300 osób – wyjaśnia starosta Andrzej Płonka.

Komplet punktów powiat uzyskał także w innych dziedzinach, m.in. za wielkość środków przeznaczonych na szkolenie kadry, rozwój szkolnictwa zawodowego (m.in. inwestycje w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica i Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, wyposażenie pracowni, współpracę z przedsiębiorcami), prowadzoną politykę zdrowotną (badania przesiewowe słuchu uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, konkursy dla dzieci i młodzieży promujące pierwszą pomoc, zdrowe odżywanie się czy o zdrowiu psychicznym), współpracę z organizacjami pozarządowymi, wsparcie finansowe prac restauratorskich i konserwatorskich (np. renowację kapliczek przy drogach powiatowych), wspieranie wydarzeń i inicjatyw integrujących społeczność lokalną, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (m.in. szkolenie urzędników, jak wspierać mieszkańców ze szczególnymi potrzebami, na wózku inwalidzkim czy niewidomych).

W kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców najlepszy okazał się powiat raciborski, zaś na 4. pozycji znalazł się sąsiedni powiat cieszyński, który awansował o 2. miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z kolei wśród powiatów mniejszych (do 60 tys. mieszkańców) pierwsze miejsce zajął powiat augustowski, powiat pilski wśród największych powiatów, a wśród miast na prawach powiatu pierwszy jest Nowy Sącz. Ranking jest aktualizowany na bieżąco w trybie on-line i trwa przez cały rok. (MF)