Dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu bielskiego cieszył się rozstrzygnięty początkiem grudnia konkurs ekologiczny „Człowiek a Środowisko”.
Na tegoroczną edycję konkursu do bielskiego Starostwa Powiatowego wpłynęło około 400 prac. Uczniowie wykonali je w rozmaity sposób. Największą popularnością cieszyły się prace plastyczne oraz prezentacje multimedialne, nie zabrakło jednak dzieł o charakterze literackim oraz fotografii. Organizatorzy w głównej mierze w ocenie zwracali uwagę na nieszablonowość, kreatywność i oryginalność podjęcia ekologicznej tematyki.

20161213_091746
W środę 7 grudnia uroczyście zostały wręczone nagrody. W kategorii plac plastycznych pierwsze miejsce w klasach I-III szkół podstawowych otrzymał Tomasz Makuch z SP nr 1 w Kozach, w klasach IV-VI zwyciężyła Zofia Janik z SP nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, a w gronie gimnazjalnym Paulina Orzeł z Gimnazjum w Bestwince. Za prezentacje multimedialne nagrody uzyskali odpowiednio Antoni Balcy z ZSP w Rudzicy i Damian Kopaczka z Gimnazjum w Bestwinie. Literackimi umiejętnościami wykazały się w szczególności Magda Męcner z SP w Wilkowicach oraz Zuzanna Hudzik z Gimnazjum w Dankowicach. Z kolei najlepsze zdjęcie zdaniem konkursowego jury wykonał Kacper Rożek z SP w Kobiernicach. W każdej z kategorii przyznano ponadto liczne wyróżnienia. Laureatom nagrody i gratulacje przekazywali m.in. przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, wicestarosta Grzegorz Szetyński oraz członkowie zarządu powiatu – Katarzyna Adamiec i Stanisław Pięta.
Trzynasta edycja konkursu „Człowiek a Środowisko” odbyła się pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki. W swym nadrzędnym celu miała rozbudzać wśród młodego pokolenia świadomość ekologiczną funkcjonowania w czystym środowisku naturalnym.

(M)