Przez dwa dni w ostatni weekend czerwca w Dzięgielowie pod Cieszynem panie z kilkudziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu świętowały 150-lecie powstania Kół na ziemiach polskich.
Impreza „Regionalne Spotkania z Tradycją – Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich” zorganizowana została przez Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, do którego należą koła gospodyń. Jak wyjaśnia Danuta Kożusznik, prezes Zarządu Rejonowego Związku, głównym celem uroczystości jubileuszowych było zaprezentowanie bogatej historii i dorobku społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu. Organizatorom zależało również na promocji dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, w tym wielowiekowych tradycji, obrzędów, strojów oraz potraw.
Ważnym celem była też promocja aktywnych postaw społecznych, pokazujących, że poprzez zaangażowanie, bezinteresowną pracę społeczną, integrację i współpracę można zrealizować wiele trudnych działań. Była to promocja obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej.
Impreza miała charakter plenerowy, połączony z występami zespołów KGW, stoiskami z rękodziełem, wyrobami kulinarnymi, kronikami KGW. Atrakcją była też wieczorna biesiada świętojańska przy ognisku. Pojawiły się także stoiska instytucji i firm pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Do przeglądu Zespołów KGW zaproszono 30 najlepszych grup śpiewaczych i tanecznych oraz kabaretowych KGW, w tym ok. 800 osób występujących, prezentujących folklor cieszyński, śląski, góralski, krakowski, laski i inne. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, bogactwem repertuaru prezentowanego najczęściej przy akompaniamencie ludowych kapel oraz niepowtarzalnym entuzjazmem.
Wśród licznych zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów z naszego regionu, gdzie koła gospodyń wiejskich działają w sposób wyjątkowo aktywny. Przybyli m.in. wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, a także wiceburmistrz Wilamowic Stanisław Gawlik.

KGW 150 lat

Powstałe przed 150 laty lokalne związki gospodyń na polskich wsiach były w okresie zaborów tym miejscem, gdzie w szczególnie troskliwy sposób przechowywano tradycję przodków, kultywowano zwyczaje i pielęgnowano macierzysty język. Jak podkreślali goście, nie można przecenić roli organizacji gospodyń, złożonych z żon i matek, w zachowaniu ojczystej mowy i przywracaniu polskości, gdy Polska odzyskiwała niepodległość. Co równie istotne, przez całe minione półtora wieku w Kołach Gospodyń Wiejskich ich członkinie uczyły się nowoczesnych sposobów prowadzenia domu, opieki nad dziećmi, krzewiły oświatę, co umożliwiło szybkie przejście polskiej wsi do czasów nowoczesnego rolnictwa.
Obecnie na południu województwa śląskiego i w zachodniej Małopolsce trudno znaleźć miejscowość, w której nie byłoby KGW. I tak, jak przed laty ich członkinie przechowują zwyczaje, uczą nowoczesnych metod gospodarowania i dbają o rozwój osobisty mieszkanek wsi, w ten sposób nieustannie wnosząc energię w życie społeczne swoich miejscowości i całego regionu. Wielu gości podkreślało, że nie można sobie wyobrazić jakiegokolwiek wydarzenia, na którym zabrakłoby występów i śpiewu gospodyń, przygotowanego przez nie poczęstunku, złożonego z tradycyjnych dań, czy ich kolorowych strojów.
Jak wyjaśnia nam prezes Danuta Kożusznik, regionalna struktura organizacji jednoczy koła gospodyń wiejskich z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, ale i oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego, a więc terenu dawnego województwa bielskiego. Pierwsze koło w regionie powstało 91 lat temu w rejonie suskim, a bliżej nas – 86 lat temu w Bestwinie. Podczas imprezy w Dzięgielowie pierwszego dnia wystąpiły na scenie m.in. Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie” z Międzyrzecza Dolnego, Zespół Regionalny „Bierowianie” z Bier, a także Zespół Śpiewaczy „Echo Bielowicka”. Łącznie w ciągu dwóch dni wystąpiło 30 zespołów regionalnych, związanych z wieloma kołami gospodyń wiejskich naszego regionu, panie z około 30 kół zaprezentowały się również na stoiskach z przygotowanymi regionalnymi przysmakami, rękodziełem, czy kronikami KGW.

(Łu)