„Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to twoje bezpieczeństwo” – takie motto przyświecało Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej. Wspólnie wydały one broszurkę informacyjną „Kodeks Dla Ciebie”, przeznaczony dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową.

Jeszcze w ubiegłym roku w gminie Wilkowice nastąpiła inauguracja akcji wręczania Kodeksu uczniom. Miało to miejsce w szkole podstawowej w Mesznej, gdzie obecni byli również wszyscy dyrektorzy szkół z Bystrej i Wilkowic. – Przepisy zawarte w tej broszurce w przystępnej formie to minimum wiadomości niezbędnych do kierowania rowerem. Adresowane są do dzieci, które ukończyły 10 lat, gdyż one już mogą ubiegać się o kartę rowerową – mówi radny Rady Powiatu Bielskiego Adam Caputa, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, jeden z pomysłodawców publikacji.

Starosta bielski Andrzej Płonka nawiązując do wydawnictwa określił go jako abecadło ruchu drogowego, a obecnych uczniów przestrzegał, że na drodze mogą zaistnieć sytuacje trudne i niespodziewane. – Dlatego zawsze należy zachować koncentrację i stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi – mówił starosta.

Na uroczyste wręczanie kodeksów przybyli również: członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gabor, wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek oraz Komendant Miejski Policji insp. Krzysztof Herzyk, naczelnik Ruchu Drogowego Marek Gałuszka i asp. Ilona Michalczyk.

Podobne akcje uroczystego wręczania uczniom kodeksów mieć będą miejsce we wszystkich gminach powiatu bielskiego. (JJ)