Starosta bielski Andrzej Płonka wraz z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem oraz prezesem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Januszem Targoszem zapraszają przedsiębiorstwa do udziału w VII edycji Konkursu Firma Roku 2016 pod hasłem „Samorządy – Przedsiębiorcom”.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców Ziemi Bielskiej. Jak wyjaśniają organizatorzy, tytuł Firma Roku 2016 ma promować szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i będzie wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionu. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzi m.in. starosta bielski Andrzej Płonka, przyzna nagrody w kategoriach Firma Roku 2016 Ziemi Bielskiej oraz Firma Roku 2016 Miasta Bielska-Białej. Nagrodą poza tytułem jest także statuetka Dedala, autorstwa bielskiej artystki Lidii Sztwiertni.
Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro, małe, średnie i duże firmy działające na terenie miasta Bieska-Białej oraz powiatu bielskiego. Zgłoszenia można składać mailem, faksem, pocztą lub osobiście do 30 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40, III piętro pok. 329, w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19, lub też w bielskim Ratuszu.

Szczegółowe informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.powiat.bielsko.pl.

(R)