Gmina Jaworze otrzymała jubileuszowy medal Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2023 roku obchodzony był jubileusz 30-lecia działalności tego Związku. Z tej okazji wybity został specjalny jubileuszowy medal pamiątkowy. Jeden z egzemplarzy trafił do gminy Jaworze.

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku, w piśmie skierowanym do Jaworza napisał: „Wypełniając wolę Zarządu, przesyłam tenże medal, ciesząc się z faktu, iż Państwa Gmina współtworzy ZGWRP i wraz z innymi samorządami stanowi o tym, że jesteśmy najliczniejszym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce. (...) Niech medal ten przypomina o latach działalności na rzecz poprawy funkcjonowania samorządności i rozwoju obszarów wiejskich.”

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Kontynuuje tradycje przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Związku ma za zadanie integrację samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy gmin członków. Działania obejmują zarówno negocjację z rządem, konsultacje w parlamencie, wymianę doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działania w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Na przestrzeni ostatnich lat Związek intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów. (UGJ)