Znaczące środki na poziomie 25 mln zł w skali kraju przyznane zostały dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. – Również jednostki strażackie w naszym regionie skorzystają z pierwszej tak dużej subwencji, która przysłuży się młodym druhom – przyznaje poseł Przemysław Drabek.

Wsparciem z rezerwy ogólnej państwa objęte zostały wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, posiadające Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Środki okażą się bez wątpienia istotne, bo przeznaczone będą na sprzęt niezbędny do pełnienia służby, ale także taki, który przyczyni się do poprawy umiejętności druhów w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez ćwiczenia. Konkretne kwoty dla jednostek uzależnione zostały w tym przypadku od liczebności drużyn.

Jak zauważa Przemysław Drabek, to pomoc, która dotąd nie miała precedensu. – Mówimy o historycznym wsparciu, które doskonale pokazuje, jak dużą wagę rząd Prawa i Sprawiedliwości przywiązuje do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o tradycyjne wartości – mówi poseł. – Ci młodzi ludzie będą mieli w przyszłości w swoich rękach los naszej Ojczyzny. Już teraz z godną podkreślenia pasją i zaangażowaniem wypełniają szczytną maksymę „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – dodaje Drabek.

Jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków uczestniczył w spotkaniach ze strażakami w Bystrej w powiecie bielskim oraz Ćwiklicach w powiecie pszczyńskim Poszczególne jednostki reprezentowała także młodzież. – Cieszy to, że zainteresowanie pełnieniem bezinteresownej służby w naszym regionie jest niezmiennie bardzo duże, ale każde działanie wspierające strażaków ochotników ma swoją wartość – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości. (M)

 

Dotacje dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

Powiat Bielski – 39 drużyn, łączna kwota 260 700 zł

Miasto Bielsko-Biała – 9 drużyn, 36 300 zł

Powiat Cieszyński – 49 drużyn, 261 000 zł

Powiat Żywiecki – 44 drużyny, 113 000 zł

Powiat Pszczyński – 18 drużyn, 95 500 zł